ہَٿُ (hət̪ʰʊ)ہَيڊَ (həeɖə)ہاٿيِ (hɑt̪ʰyɪ)
ہِڪُ (hɪkʊ)ہَلائِڻُ (həlɑʔɪɳʊ)ہَلَڻُ (hələɳʊ)
ہُجَڻُ (hʊʤəɳʊ)ہَروُڀَروُ (hərvʊbʰərvʊ)ہِتي (hɪt̪e)
ہُتي (hʊt̪e)ہاڻي (hɑɳe)ہيڏانہَن (heɗɑnhən)
ہوڏانہَن (hoɗɑnhən)ہَلڪو (həlko)ہوشِيارُ (hoʃyɑrʊ)
ہيِءُ (hyɪʔʊ)ہيِءَ (hyɪʔə)ہوُءَ (hvʊʔə)
ہِنَ (hɪnə)ہُنَ (hʊnə)ہيِ (hyɪ)
ہوُ (hvʊ)ہِنَنِ (hɪnənɪ)ہُنَنِ (hʊnənɪ)
ہَٽُ (həʈʊ)ہَنڌُ (hənd̪ʰʊ)ہَوا (həvɑ)
ہوُندي بہِ (hvʊnd̪e bhɪ)ہِنَ ڪري جو (hɪnə kre ʤo)ہُئَڻُ (hʊʔəɳʊ)
ها (hɑ)هابِ (hɑbɪ)هابو (hɑbo)
هاتارُ (hɑt̪ɑrʊ)هاتِفُ (hɑt̪ɪfʊ)هاتَڪُ (hɑt̪əkʊ)
هاٿِنگُ (hɑt̪ʰɪngʊ)هاٿِي (hɑt̪ʰi)هاٽيلو (hɑʈelo)
هاٺِي (hɑʈʰi)هاجَ (hɑʤə)هاجِي (hɑʤi)
هاڃَ (hɑɲə)هاڃُو (hɑɲu)هادِي (hɑd̪i)
هارَ (hɑrə)هاراڙو (hɑrɑɽo)هارُ (hɑrʊ)
هارُ (hɑrʊ)هارائِڻُ (hɑrɑʔɪɳʊ)هارَپانُ (hɑrəpɑnʊ)
هارِپَڻُ ، هارِپائِي (hɑrɪpəɳʊ, hɑrɪpɑʔi)هارِجُ (hɑrɪʤʊ)هارِدَي (hɑrɪd̪əe)
هارِجَڻُ (hɑrɪʤəɳʊ)هارُسيِنگارُ (hɑrʊsyɪngɑrʊ)هارِڪو (hɑrɪko)
هارَڻُ (hɑrəɳʊ)هارو (hɑro)هارِي (hɑri)
هارِي (hɑri)هاڙُ (hɑɽʊ)هاسِي (hɑsi)
هاضِمو (hɑzɪmo)هاڪارَ ، هاڪَ (hɑkɑrə, hɑkə)هاڪارَڻُ (hɑkɑrəɳʊ)
هاڪَٽُ (hɑkəʈʊ)هاگامون (hɑgɑmon)هالارِي (hɑlɑri)
هالُوچالُو (hɑluʧɑlu)هالورو (hɑloro)هاليِسو (hɑlyɪso)
هالِيو (hɑlyo)هامَ (hɑmə)هان (hɑn)
هانبارو (hɑnbɑro)هانداڻو (hɑnd̪ɑɳo)هانڪَ (hɑnkə)
هانڪارَ (hɑnkɑrə)هانمُشْڪا (hɑnmʊʃkɑ)هان هُون ڪَرَڻُ (hɑn hun kərəɳʊ)
هانيٴُ (hɑneʔʊ)هاڻِ (hɑɳɪ)هاڻو (hɑɳo)
هاڻي (hɑɳe)هاوانو (hɑvɑno)هاوَنُ (hɑvənʊ)
هاوِي (hɑvi)هاها (hɑhɑ)هاهَرَ (hɑhərə)
هاهُوڪَرَڻُ (hɑhukərəɳʊ)هاءُ (hɑʔʊ)هاءِ (hɑʔɪ)
هائو (hɑʔo)هائُو (hɑʔu)هائِي (hɑʔi)
هائيِ دُوسُ (hɑʔyɪ d̪usʊ)هائِيڌائِي (hɑʔid̪ʰɑʔi)هَبُوبُ (həbubʊ)
هُٻَ (hʊɓə)هَٻَڇَ (həɓəʧʰə)هُٻَسُ (hʊɓəsʊ)
هَٻَڪَ (həɓəkə)هُٻِڪارَ (hʊɓɪkɑrə)هَٻو (həɓo)
هَٻوڇِي (həɓoʧʰi)هُتِ (hʊt̪ɪ)هِتُ (hɪt̪ʊ)
هَتَرُ (hət̪ərʊ)هَتَڪَ (hət̪əkə)هِتْڪارِي (hɪt̪kɑri)
هِتُو (hɪt̪u)هَتِيارو ، هَتِيا (hət̪yɑro, hət̪yɑ)هَٿُ (hət̪ʰʊ)
هَٿِيو (hət̪ʰyo)هَٿَڻُ (hət̪ʰəɳʊ)هَٿو (hət̪ʰo)
هَٿوراڙِي (hət̪ʰorɑɽi)هَٿوڙو (hət̪ʰoɽo)هَٿوڙِيُون (hət̪ʰoɽyun)
هَٿِي (hət̪ʰi)هَٿِئارُ (hət̪ʰɪʔɑrʊ)هَٿِيارَپَنوَهارَ (hət̪ʰyɑrəpənvəhɑrə)
هَٽُ (həʈʊ)هَٽائِڻُ (həʈɑʔɪɳʊ)هَٽِجَڻُ (həʈɪʤəɳʊ)
هُٽِجَڻُ (hʊʈɪʤəɳʊ)هَٽِڙِي (həʈɪɽi)هَٽْڪَڻُ (həʈkəɳʊ)
هَٽَڻُ (həʈəɳʊ)هَٽڻو (həʈɳo)هَٺُ (həʈʰʊ)
هَٺُ (həʈʰʊ)هَپِجَڻُ ، هَپائِجَڻُ ، هَپامَڻُ (həpɪʤəɳʊ, həpɑʔɪʤəɳʊ, həpɑməɳʊ)هُڦَ (hʊpʰə)
هُڦِي (hʊpʰi)هُجَ (hʊʤə)هِجِرِي (hɪʤɪri)
هُجَڻُ (hʊʤəɳʊ)هَجْوَ (həʤvə)هُجُومُ (hʊʤumʊ)
هِجيِ (hɪʤyɪ)هَڄَڻُ (həʄəɳʊ)هَچا (həʧɑ)
هَچارو (həʧɑro)هِچْڪو (hɪʧko)هِچَڻُ (hɪʧəɳʊ)
هِدايَتَ (hɪd̪ɑyət̪ə)هُدِڙِي (hʊd̪ɪɽi)هُدايدارُ ، هُدو (hʊd̪ɑyd̪ɑrʊ, hʊd̪o)
هُدو (hʊd̪o)هَدُودُ (həd̪ud̪ʊ)هُڏُ (hʊɗʊ)
هَڏَجِي مارَ (həɗəʤi mɑrə)هَڏِ (həɗɪ)هُڏُ (hʊɗʊ)
هُڏِرُ (hʊɗɪrʊ)هُڏِجَڻُ (hʊɗɪʤəɳʊ)هِڏِڪَ (hɪɗɪkə)
هُڏِڪَڻُ (hʊɗɪkəɳʊ)هِڏِڪَوئيِ (hɪɗɪkəoʔyɪ)هَڏو (həɗo)
هُڏِي (hʊɗi)هَرْ (hər)هرجاءِ (hrʤɑʔɪ)
هَرُ (hərʊ)هَرِ (hərɪ)هُرَ (hʊrə)
هِراسُ (hɪrɑsʊ)هِراسَتَ (hɪrɑsət̪ə)هَرْٻَرِ (hərɓərɪ)
هرٻريو (hrɓryo)هُرْٻو (hʊrɓo)هَرْڀُ (hərbʰʊ)
هِرْتُ (hɪrt̪ʊ)هَرْتالَ (hərt̪ɑlə)هَرْتَمانُ (hərt̪əmɑnʊ)
هَرْتيِرُ (hərt̪yɪrʊ)هُرْتِڙْيو (hʊrt̪ɪɽyo)هَرْپَدُ (hərpəd̪ʊ)
هَرْجُ (hərʤʊ)هَرْجُ پَوَڻُ (hərʤʊ pəvəɳʊ)هرجاڻو (hrʤɑɳo)
هُرْڇَ (hʊrʧʰə)هَرْدو (hərd̪o)هِرْدو (hɪrd̪o)
هَرْدُوسِرِي (hərd̪usɪri)هَرْڙائِي (hərɽɑʔi)هَرْڪَڻُ (hərkəɳʊ)
هَرْکُ (hərkʰʊ)هُرْکِرُ (hʊrkʰɪrʊ)هَرِگِزِ (hərɪgɪzɪ)
هُرْلو (hʊrlo)هُرْمِچِيِ (hʊrmɪʧyɪ)هَرْمِڙو (hərmɪɽo)
هَرْنامُ (hərnɑmʊ)هَرَڻُ (hərəɳʊ)هَرَڻُ (hərəɳʊ)
هُرَڻُ (hʊrəɳʊ)هِرَڻُ (hɪrəɳʊ)هَرْڻِي (hərɳi)
هَرو (həro)هُروالو (hʊrvɑlo)هَرُوبَرُو (hərubəru)
هَروٿو (hərot̪ʰo)هَرَهَرَ (hərəhərə)هَرْهِي (hərhi)
هَرِي (həri)هَرِيَہ (həryəh)هَرِي (həri)
هَرِياڻِ ، هَرِيالِ (həryɑɳɪ, həryɑlɪ)هُرْيائِي (hʊryɑʔi)هَرِيرَ (hərirə)
هُرِيرِي (hʊriri)هَرين هَرين (həren həren)هَرِيو (həryo)
هُرْيو (hʊryo)هَڙَ (həɽə)هَڙْٻاٽَ (həɽɓɑʈə)
هَڙْٻَرائِڻُ (həɽɓərɑʔɪɳʊ)هُڙْٻو (hʊɽɓo)هُڙْڇَ (hʊɽʧʰə)
هُڙْڇُوڇُوڪَرَڻُ (hʊɽʧʰuʧʰukərəɳʊ)هُڙْدِي (hʊɽd̪i)هَڙْڪَتَ (həɽkət̪ə)
هَڙْڪِجَڻُ (həɽkɪʤəɳʊ)هُڙْڪَڻُ (hʊɽkəɳʊ)هُڙهو (hʊɽho)
هُڙهِي (hʊɽhi)هَزارُ (həzɑrʊ)هَسُ (həsʊ)
هِسِ (hɪsɪ)هَسْتِي (həst̪i)هَسْتيِ (həst̪yɪ)
هَسْليِ (həslyɪ)هَسو (həso)هَسْوارُ (həsvɑrʊ)
هَسِي (həsi)هُشِ (hʊʃɪ)هِشِ (hɪʃɪ)
هُشْناڪِي (hʊʃnɑki)هُشيِ (hʊʃyɪ)هَضَمُ (həzəmʊ)
هَفْتو (həft̪o)هَفَوائِيِ (həfəvɑʔyɪ)هِڪَ (hɪkə)
هِڪَ (hɪkə)هڪ ٿانئيِڪو (hk t̪ʰɑnʔyɪko)هَڪارَ (həkɑrə)
هَڪالَڻُ (həkɑləɳʊ)هَڪَڙاڻِ ، هَڪَڙَ (həkəɽɑɳɪ, həkəɽə)هَڪَلَ (həkələ)
هَڪِلَڻُ (həkɪləɳʊ)هَڪَمُ (həkəmʊ)هَڪَڻُ (həkəɳʊ)
هُڪَڻُ (hʊkəɳʊ)هَڪِئو (həkɪʔo)هَگْدائِي (həgd̪ɑʔi)
هُڳاهُ (hʊɠɑhʊ)هِڱ (hɪŋ)هِڱِرو (hɪŋɪro)
هَلَ (hələ)هُلُ (hʊlʊ)هِلَ (hɪlə)
هُلاچو (hʊlɑʧo)هُلاسُ (hʊlɑsʊ)هَلاڪُ (həlɑkʊ)
هِلالُ (hɪlɑlʊ)هَلان (həlɑn)هَلاڻو (həlɑɳo)
هَلاوَتَ (həlɑvət̪ə)هَلاءُ (həlɑʔʊ)هَلائِڻُ (həlɑʔɪɳʊ)
هُلائِڻُ (hʊlɑʔɪɳʊ)هَلَتِ (hələt̪ɪ)هَلَٽُ (hələʈʊ)
هَلْچَلُ (həlʧəlʊ)هَلَرُ (hələrʊ)هُلِرُ (hʊlɪrʊ)
هِلِڙو (hɪlɪɽo)هَلْڪو (həlko)هَلَدِي (hələd̪i)
هَلَڻُ (hələɳʊ)هِلَڻُ (hɪləɳʊ)هَلو (həlo)
هُلو (hʊlo)هُلِواڻُ (hʊlɪvɑɳʊ)هَلْهَلَ (həlhələ)
هَليِ چَليِ (həlyɪ ʧəlyɪ)هَليلو (həlelo)هِمِ (hɪmɪ)
هُمْ (hʊm)هُمامُ (hʊmɑmʊ)هَمامِ دَسْتو (həmɑmɪ d̪əst̪o)
هُماءُ (hʊmɑʔʊ)هِمَتَ (hɪmət̪ə)هَمَ تَمَ (həmə t̪əmə)
هَمْزو (həmzo)هَمَهَ (həməhə)هَمِياڻِي (həmyɑɳi)
هَميشَهَ (həmeʃəhə)هُن (hʊn)هَنائِي (hənɑʔi)
هَنباچو (hənbɑʧo)هَنبارُ (hənbɑrʊ)هَنبَسُ (hənbəsʊ)
هَنبَسِڙو (hənbəsɪɽo)هَنبوڇِي (hənboʧʰi)هَنبوهَنبو (hənbohənbo)
هَنجَ (hənʤə)هَنجُ (hənʤʊ)هَنجو (hənʤo)
هَنجِي (hənʤi)هِندُ (hɪnd̪ʊ)هَندِسَهَ (hənd̪ɪsəhə)
هِنداڻو (hɪnd̪ɑɳo)هِندُو (hɪnd̪u)هِندور (hɪnd̪or)
هَندَئِن (hənd̪əʔɪn)هَنڌُ (hənd̪ʰʊ)هَنڊَ (hənɖə)
هنڊولُ (hnɖolʊ)هَنڊِي (hənɖi)هُنڊِي (hʊnɖi)
هُنَرُ (hʊnərʊ)هَنْسُ (hənsʊ)هَنْسِپَدُ (hənsɪpəd̪ʊ)
هِنْسا (hɪnsɑ)هَنْسِڻِي (hənsɪɳi)هَنگامُ (həngɑmʊ)
هِنگُلُو (hɪngʊlu)هَنگَڻُ (həngəɳʊ)هَنو (həno)
هَنوَڻُ (hənvəɳʊ)هِنئارَ (hɪnʔɑrə)هِنئَارِي (hɪnʔαri)
هِنئاچو (hɪnʔɑʧo)هِنئاءُ (hɪnʔɑʔʊ)هِنئرُ (hɪnʔrʊ)
هَنئُن هَنئُن (hənʔʊn hənʔʊn)هِنئون (hɪnʔon)هَنئَيِنءَ۾ ، کَنئيِنءَ۾ (hənʔəyɪnʔə, kʰənʔyɪnʔə)
هَنيون (hənyon)هنَيُون گهوڙا (hnəyun ghoɽɑ)هَڻُ ڀيڻيِ (həɳʊ bʰeɳyɪ)
هِڻْڪَ (hɪɳkə)هڻڪارڻ (hɳkɑrɳ)هَڻَڻُ (həɳəɳʊ)
هَوَ (həvə)هُو (hu)هو (ho)
هَوا (həvɑ)هَواوهَوَسُ (həvɑvhəvəsʊ)هَواڙَ (həvɑɽə)
هَوانو (həvɑno)هوٻو (hoɓo)هوتُ (hot̪ʊ)
هوتَرو (hot̪əro)هوڇائِيِ ، هوڇو (hoʧʰɑʔyɪ, hoʧʰo)هودارَڻُ (hod̪ɑrəɳʊ)
هَوْدو (həod̪o)هوڏ (hoɗ)هوڏَنَهن ، هِوڏانهِين ، هِوڏانهون ، هوڏانهن (hoɗənəhn, hɪoɗɑnhin, hɪoɗɑnhon, hoɗɑnhn)
هُوبَہ هُو (hubəh hu)هوڏِڙو (hoɗɪɽo)هوڏو (hoɗo)
هوڏِي (hoɗi)هَوَرُ (həvərʊ)هورُ (horʊ)
هَوْرو (həoro)هورِوالو (horɪvɑlo)هوري (hore)
هورِي (hori)هورِيان (horyɑn)هُوڙُ (huɽʊ)
هَوْڙُ (həoɽʊ)هُوڙُه (huɽʊh)هَوَسُ (həvəsʊ)
هُوسَ (husə)هوسِين (hosin)هوشُ (hoʃʊ)
هوڪَ (hokə)هُوڪَ (hukə)هوڪَرَ (hokərə)
هوڪو (hoko)هولُ (holʊ)هَوْلُ (həolʊ)
هُولَرُ (hulərʊ)هولِي (holi)هومُ (homʊ)
هُون (hun)هُوندَ (hund̪ə)هُوندِ (hund̪ɪ)
هوندوارو (hond̪vɑro)هولِڪا (holɪkɑ)هُونگارو ، هُونگارَ ، هُونگَ (hungɑro, hungɑrə, hungə)
هونگَرِ (hongərɪ)هُونگِڙِي (hungɪɽi)هَوْن هَوْن (həon həon)
هُونهَئيِن (hunhəʔyɪn)هُوڻُ (huɳʊ)هووَنَ هارُ - هارِي (hvvənə hɑrʊ hɑri)
هوءِ (hoʔɪ)هُوءِ (huʔɪ)هُوءَ (huʔə)
هُوءَهيِن (huʔəhyɪn)هُهَڙو (hʊhəɽo)هَهو (həho)
هُئَ (hʊʔə)هُئ (hʊʔ)هِئَ (hɪʔə)
هِئُ (hɪʔʊ)هُئان (hʊʔɑn)هِئانئيُ (hɪʔɑnʔyʊ)
هَئِدُوسُ (həʔɪd̪usʊ)هَئِدِي (həʔɪd̪i)هَئِسِ گَئِسِ (həʔɪsɪ gəʔɪsɪ)
هَئيُ مَئيُ (həʔyʊ məʔyʊ)هُئَن (hʊʔən)هُئَڻُ (hʊʔəɳʊ)
هُئِيِ (hʊʔyɪ)هُئِيدُوس (hʊʔid̪us)هيِ (hyɪ)
هي (he)هَيْ (həe)هَيا (həyɑ)
هيْبَتَ (hebət̪ə)هَيْٻَرِ (həeɓərɪ)هَيَتِ (həyət̪ɪ)
هيتِرو (het̪ɪro)هيتُو (het̪u)هيٺُ (heʈʰʊ)
هيجُ (heʤʊ)هيجِڙو (heʤɪɽo)هيڄَڻُ هوڄَڻُ (heʄəɳʊ hoʄəɳʊ)
هيڏهِين ، هيڏهون ، هيڏهُن ، هيڏانهه (heɗhin, heɗhon, heɗhʊn, heɗɑnhh)هيِڏڙو (hyɪɗɽo)هيڏي (heɗe)
هَيْڊَ (həeɖə)هيرَ (herə)هيرَ (herə)
هِيرَ (hirə)هِيراٻوڙُ (hirɑɓoɽʊ)هيرَڻُ (herəɳʊ)
هيرو (hero)هيِرو (hyɪro)هيرِيوڪَرَڻُ (heryokərəɳʊ)
هيڙو (heɽo)هيِسَ (hyɪsə)هيسِين (hesin)
هَيْضَهَ (həezəhə)هيڪُ (hekʊ)هيڪارِي (hekɑri)
هيڪاندِ (hekɑnd̪ɪ)هيڪَرَ (hekərə)هَيْڪَلَ (həekələ)
هيڪِلاڻِ (hekɪlɑɳɪ)هيڪَمَنو (hekəməno)هيلَ (helə)
هيمَ (hemə)هيِن (hyɪn)هَيْنٺِ (həenʈʰɪ)
هيِنگَ (hyɪngə)هيِنئارِي (hyɪnʔɑri)هيِنئَرِڪو ، هيِئَرَ (hyɪnʔərɪko, hyɪʔərə)
هِينئو (hinʔo)هِيڻُ (hiɳʊ)هيِڻو (hyɪɳo)
هَيو (həyo)هَيْوَرُ (həevərʊ)هَيْهاتَ (həehɑt̪ə)
هي هي (he he)هييارِ (hyyɑrɪ)هئَڻ (hʔəɳ)