ڏيِنہُن (ɗyɪnhʊn)ڏيڏَرُ (ɗeɗərʊ)ڏاندَ گاڏيِ (ɗɑnd̪ə gɑɗyɪ)
ڏينڀوُ (ɗenbʰvʊ)ڏَکَڻُ (ɗəkʰəɳʊ)ڏاڙہوُن (ɗɑɽhvʊn)
ڏاڙھيِ (ɗɑɽhyɪ)ڏَندُ (ɗənd̪ʊ)ڏُکُ (ɗʊkʰʊ)
ڏَہہَ (ɗəhhə)ڏِئَڻُ (ɗɪʔəɳʊ)ڏِسَڻُ (ɗɪsəɳʊ)
ڏِيَڻُ (ɗyəɳʊ)ڏي (ɗe)ڏانہَن (ɗɑnhən)
ڏُکِيو (ɗʊkʰyo)ڏاڏو (ɗɑɗo)ڏاڏيِ (ɗɑɗyɪ)
ڏاڍو (ɗɑɖʰo)ڏاٺَ (ɗɑʈʰə)ڏَسُ (ɗəsʊ)
ڏُڪارُ (ɗʊkɑrʊ)ڏَکِڻُ (ɗəkʰɪɳʊ)ڏَنگُ (ɗəngʊ)
ڏوسُ (ɗosʊ)ڏوُنگَرُ (ɗvʊngərʊ)ڏيرُ (ɗerʊ)
ڏيِنھُن (ɗyɪnhʊn)ڏِہاڙي (ɗɪhɑɽe)ڏيِنہَن جو (ɗyɪnhən ʤo)
ڏاڍو (ɗɑɖʰo)ڏابَ (ɗɑbə)ڏاٻَڙُ (ɗɑɓəɽʊ)
ڏاتِ (ɗɑt̪ɪ)ڏاٽو (ɗɑʈo)ڏاٺو (ɗɑʈʰo)
ڏاڦِڙُ (ɗɑpʰɪɽʊ)ڏاڦِي (ɗɑpʰi)ڏاجُ (ɗɑʤʊ)
ڏاجهَہ (ɗɑʤhəh)ڏاچِي (ɗɑʧi)ڏاڌِ (ɗɑd̪ʰɪ)
ڏاڏاڻو (ɗɑɗɑɳo)ڏارَ (ɗɑrə)ڏارَتِ (ɗɑrət̪ɪ)
ڏارَڻُ (ɗɑrəɳʊ)ڏاڙَههۡ (ɗɑɽəhh)ڏاڙهُونۡ (ɗɑɽhun)
ڏاڙهِي (ɗɑɽhi)ڏاسَ (ɗɑsə)ڏاسو (ɗɑso)
ڏاڪَ (ɗɑkə)ڏاڪُ (ɗɑkʊ)ڏاڪَرَ (ɗɑkərə)
ڏاڪَڻِ (ɗɑkəɳɪ)ڏاڪِڻِ (ɗɑkɪɳɪ)ڏاڪو (ɗɑko)
ڏاکِڙو (ɗɑkʰɪɽo)ڏاکِڻو (ɗɑkʰɪɳo)ڏاگورِي (ɗɑgori)
ڏاگهُه (ɗɑghʊh)ڏاگهو (ɗɑgho)ڏاڱورِڻ (ɗɑŋorɪɳ)
ڏالَٽِ (ɗɑləʈɪ)ڏالِي (ɗɑli)ڏامَرُ (ɗɑmərʊ)
ڏامَڻُ (ɗɑməɳʊ)ڏاميجُ ٿِيَلُ (ɗɑmeʤʊ t̪ʰyəlʊ)ڏَنوَڏارُ (ɗənvəɗɑrʊ)
ڏاناسُرُ (ɗɑnɑsʊrʊ)ڏانۡٽو (ɗɑnʈo)ڏانجهُه (ɗɑnʤhʊh)
ڏانۡدَ (ɗɑnd̪ə)ڏاندُ (ɗɑnd̪ʊ)ڏاندارُ (ɗɑnd̪ɑrʊ)
ڏاندِرِي (ɗɑnd̪ɪri)ڏانڊِ (ɗɑnɖɪ)ڏانڊاويڙُهه (ɗɑnɖɑveɽʊhh)
ڏانڊِي (ɗɑnɖi)ڏانؤ (ɗɑnʔu)ڏانوَرُ (ɗɑnvərʊ)
ڏانۡهون (ɗɑnhon)ڏانهيِن (ɗɑnhyɪn)ڏانَئُ (ɗɑnəʔʊ)
ڏانِي (ɗɑni)ڏاڻُ (ɗɑɳʊ)ڏاڻايو (ɗɑɳɑyo)
ڏاڻَڻُ (ɗɑɳəɳʊ)ڏاوَڙُ (ɗɑvəɽʊ)ڏاهَه (ɗɑhəh)
ڏاهُه (ɗɑhʊh)ڏاهِه (ɗɑhɪh)ڏاهَرِي (ɗɑhəri)
ڏاهِي (ɗɑhi)ڏاءُ (ɗɑʔʊ)ڏائُڪو (ɗɑʔʊko)
ڏائِڻُ (ɗɑʔɪɳʊ)ڏائِڻُ (ɗɑʔɪɳʊ)ڏائو (ɗɑʔo)
ڏائيِ ڏِنبيِ - ڏنگيِ (ɗɑʔyɪ ɗɪnbyɪ ɗngyɪ)ڏائِيِ (ɗɑʔyɪ)ڏَٻَرُ (ɗəɓərʊ)
ڏُٻِرو (ɗʊɓɪro)ڏَٻَلُ (ɗəɓəlʊ)ڏَٻو (ɗəɓo)
ڏَٻِي ٽوپِي (ɗəɓi ʈopi)ڏَڀَڻُ (ɗəbʰəɳʊ)ڏُڀَڻُ (ɗʊbʰəɳʊ)
ڏَتُ (ɗət̪ʊ)ڏَتُ پَتُ (ɗət̪ʊ pət̪ʊ)ڏِتِ (ɗɪt̪ɪ)
ڏُتِڙْجَڻُ ، ڏُتِرْجَڻُ (ɗʊt̪ɪɽʤəɳʊ, ɗʊt̪ɪrʤəɳʊ)ڏَتَرَمَئِڻُ (ɗət̪ərəməʔɪɳʊ)ڏُتَڙُ (ɗʊt̪əɽʊ)
ڏَتِيڪُ (ɗət̪ikʊ)ڏُٿُ (ɗʊt̪ʰʊ)ڏَٽَڻُ (ɗəʈəɳʊ)
ڏِٺَپِرولِي (ɗɪʈʰəpɪroli)ڏَپُ (ɗəpʊ)ڏِپو (ɗɪpo)
ڏَڦو (ɗəpʰo)ڏَڦيڙُ (ɗəpʰeɽʊ)ڏُجَرَ، ڏُجارو (ɗʊʤərə, ɗʊʤɑro)
ڏُجَڻُ (ɗʊʤəɳʊ)ڏِجِڻُ (ɗɪʤɪɳʊ)ڏَجهَڻُ (ɗəʤhəɳʊ)
ڏُچَرُ (ɗʊʧərʊ)ڏَچوڀَرَڻُ (ɗəʧobʰərəɳʊ)ڏُڌِ (ɗʊd̪ʰɪ)
ڏُڌُ (ɗʊd̪ʰʊ)ڏَڌَرُ (ɗəd̪ʰərʊ)ڏَڌِڙِي (ɗəd̪ʰɪɽi)
ڏَڌو (ɗəd̪ʰo)ڏُڌو (ɗʊd̪ʰo)ڏَڌورَ (ɗəd̪ʰorə)
ڏَڏُ (ɗəɗʊ)ڏَڏَرُ (ɗəɗərʊ)ڏَڏَرُ (ɗəɗərʊ)
ڏَڏِّرَڻُ (ɗəɗɪɪrəɳʊ)ڏَڍُ (ɗəɖʰʊ)ڏَڍُ (ɗəɖʰʊ)
ڏُڍَرِ (ɗʊɖʰərɪ)ڏَرُ (ɗərʊ)ڏَرُ (ɗərʊ)
ڏَرا ڏِئَڻُ (ɗərɑ ɗɪʔəɳʊ)ڏُرْتُ (ɗʊrt̪ʊ)ڏَرْجَڻُ (ɗərʤəɳʊ)
ڏَرْگهَڻُ (ɗərghəɳʊ)ڏُرِمائِڻُ (ɗʊrɪmɑʔɪɳʊ)ڏَرَڻُ (ɗərəɳʊ)
ڏُرَڻُ (ɗʊrəɳʊ)ڏَرو (ɗəro)ڏُرِهَه (ɗʊrɪhəh)
ڏُرِهائِڻُ (ɗʊrɪhɑʔɪɳʊ)ڏَرِي (ɗəri)ڏَرْيو (ɗəryo)
ڏَڙهو (ɗəɽho)ڏَڙهِي (ɗəɽhi)ڏِسِ (ɗɪsɪ)
ڏِسا (ɗɪsɑ)ڏَسائو (ɗəsɑʔo)ڏِسنۡدو (ɗɪsnd̪o)
ڏَسَنِئن (ɗəsənɪʔn)ڏَسَڻُ (ɗəsəɳʊ)ڏِسِڻو (ɗɪsɪɳo)
ڏُشْٽُ (ɗʊʃʈʊ)ڏُشْٽائِي (ɗʊʃʈɑʔi)ڏَڪُ (ɗəkʊ)
ڏُڪُ (ɗʊkʊ)ڏَڪارُ (ɗəkɑrʊ)ڏُڪَراٺو (ɗʊkərɑʈʰo)
ڏُڪَارِجَڻُ (ɗʊkαrɪʤəɳʊ)ڏُڪامالِي (ɗʊkɑmɑli)ڏَڪانۡئِڻُ (ɗəkɑnʔɪɳʊ)
ڏَڪائِڻُ (ɗəkɑʔɪɳʊ)ڏَڪَرُ (ɗəkərʊ)ڏَڪو (ɗəko)
ڏُکَ سُورُ (ɗʊkʰə surʊ)To rack the brains and labour hard. ڏُکارو  ()ڏکڻو (ɗkʰɳo)
ڏُکيرو (ɗʊkʰero)ڏِکَ (ɗɪkʰə)(Hind.). ڏِکِجَڻُ  ()
ڏِکَڻُ (ɗɪkʰəɳʊ)ڏَکِڻائِڻُ (ɗəkʰɪɳɑʔɪɳʊ)ڏَکو (ɗəkʰo)
ڏَگِريِ (ɗəgɪryɪ)ڏَگهُه (ɗəghʊh)ڏُڱِٽو (ɗʊŋɪʈo)
ڏُڱِريِ (ɗʊŋɪryɪ)ڏَلُ (ɗəlʊ)ڏُلَڻُ (ɗʊləɳʊ)
ڏَلِهجَڻُ (ɗəlɪhʤəɳʊ)ڏَلَهڻُ (ɗələhɳʊ)ڏَلهو (ɗəlho)
ڏَمُ (ɗəmʊ)ڏَمَرُ (ɗəmərʊ)ڏَمۡرِيَلُ (ɗəmryəlʊ)
ڏُمَندُ (ɗʊmənd̪ʊ)ڏِمُڻُ (ɗɪmʊɳʊ)ڏَنُ (ɗənʊ)
ڏَنڀُ (ɗənbʰʊ)ڏَنڀِرو (ɗənbʰɪro)ڏَنجُ (ɗənʤʊ)
ڏَنِجَڻُ (ɗənɪʤəɳʊ)ڏَندِ (ɗənd̪ɪ)ڏندکوٽڻ (ɗnd̪kʰoʈɳ)
ڏَندِيو (ɗənd̪yo)ڏَنڊُ (ɗənɖʊ)ڏَنڊُ (ɗənɖʊ)
ڏنَڊَمُ (ɗnəɖəmʊ)ڏَنڊو (ɗənɖo)ڏَنڊوتَ (ɗənɖot̪ə)
ڏُنڊِي (ɗʊnɖi)ڏنگُہ (ɗngʊh)ڏَنگو (ɗəngo)
ڏَنگو (ɗəngo)ڏَنگِيِ (ɗəngyɪ)ڏَنَڻُ (ɗənəɳʊ)
ڏَنؤ (ɗənʔu)ڏَنوَڇَڏَڻُ (ɗənvəʧʰəɗəɳʊ)ڏَنوَڏارُ (ɗənvəɗɑrʊ)
ڏِنهُيِ (ɗɪnhʊyɪ)ڏَنيِ (ɗənyɪ)ڏَنِي (ɗəni)
ڏَڻُ (ɗəɳʊ)ڏِڻُ (ɗɪɳʊ)ڏَؤ (ɗəʔu)
ڏُوارُ (ɗʊvɑrʊ)ڏُواءُ (ɗʊvɑʔʊ)ڏُوائُون (ɗʊvɑʔun)
ڏوڀُ (ɗobʰʊ)ڏوتُ (ɗot̪ʊ)ڏُوتو (ɗut̪o)
ڏوٿِي (ɗot̪ʰi)ڏوٽِي (ɗoʈi)ڏوٺُ (ɗoʈʰʊ)
ڏوجُ (ɗoʤʊ)ڏوڌِ (ɗod̪ʰɪ)The profession of a milk-seller. ڏوڌڪو  ()
ڏوڌو (ɗod̪ʰo)ڏوڌَڪُ (ɗod̪ʰəkʊ)ڏوڌو (ɗod̪ʰo)
ڏورَ (ɗorə)ڏورِ (ɗorɪ)ڏورِي (ɗori)
ڏُورُ (ɗurʊ)ڏُورائِڻُ (ɗurɑʔɪɳʊ)ڏوراپو (ɗorɑpo)
ڏوراڇُ (ɗorɑʧʰʊ)ڏورَڻُ (ɗorəɳʊ)ڏورِيو (ɗoryo)
ڏُورِيو (ɗuryo)ڏوسو (ɗoso)ڏوڪَڙُ (ɗokəɽʊ)
ڏوکِڙو (ɗokʰɪɽo)ڏوگهَه (ɗoghəh)ڏوگهَڻُ (ɗoghəɳʊ)
ڏولُ (ɗolʊ)ڏولائو (ɗolɑʔo)ڏولَڻُ (ɗoləɳʊ)
ڏولو (ɗolo)ڏولِي (ɗoli)ڏُومُ (ɗumʊ)
ڏُومڙِي (ɗumɽi)ڏُومَڻُ (ɗuməɳʊ)ڏُون (ɗun)
ڏَوْن (ɗəon)ڏُونبَرُ (ɗunbərʊ)ڏَوْنٽو (ɗəonʈo)
ڏَوْنٽِي (ɗəonʈi)ڏُونڊِ (ɗunɖɪ)ڏُونڊِڙو (ɗunɖɪɽo)
ڏُونڊِي (ɗunɖi)ڏَوْنرو (ɗəonro)ڏَوْنڪو (ɗəonko)
ڏُونگَرُ (ɗungərʊ)ڏُونگهو (ɗungho)ڏُوڻِ (ɗuɳɪ)
ڏوهُه (ɗohʊh)ڏوهِٽو (ɗohɪʈo)ڏوهو، ڏوهِڙو (ɗoho, ɗohɪɽo)
ڏوهو (ɗoho)ڏوئِلو (ɗoʔɪlo)ڏُوئو (ɗuʔo)
ڏَهَه (ɗəhəh)ڏِهاڙو (ɗɪhɑɽo)ڏُهاڳُ (ɗʊhɑɠʊ)
ڏُهائو (ɗʊhɑʔo)ڏَهَرُ (ɗəhərʊ)ڏَهَڪارَ (ɗəhəkɑrə)
ڏُهُڳُ (ɗʊhʊɠʊ)ڏَهَلُ (ɗəhəlʊ)ڏَهَلو (ɗəhəlo)
ڏُهيرو، ڏهِلو (ɗʊhero, ɗhɪlo)ڏَهَنائِي (ɗəhənɑʔi)ڏَهَڻُ (ɗəhəɳʊ)
ڏَهَڻُ (ɗəhəɳʊ)ڏُهَڻُ (ɗʊhəɳʊ)ڏِهو (ɗɪho)
ڏَهو (ɗəho)ڏَهوڏِيَڻُ (ɗəhoɗyəɳʊ)ڏَهون (ɗəhon)
ڏَهي (ɗəhe)ڏَهِي (ɗəhi)ڏهيِءَوارو (ɗhyɪʔəvɑro)
ڏُهِي (ɗʊhi)ڏُهيرائِي (ɗʊherɑʔi)ڏَءُ (ɗəʔʊ)
ڏِئاٽَ (ɗɪʔɑʈə)ڏُئارِ (ɗʊʔɑrɪ)ڏئارَڻُ (ɗʔɑrəɳʊ)
ڏِئو (ɗɪʔo)ڏئال (ɗʔɑl)ڏئالِي (ɗʔɑli)
ڏَئُن ڏائِڻُ (ɗəʔʊn ɗɑʔɪɳʊ)ڏَئِيتُ (ɗəʔit̪ʊ)ڏَيا (ɗəyɑ)
ڏيبو (ɗebo)ڏيٻَڪَ (ɗeɓəkə)ڏيٺِ (ɗeʈʰɪ)
ڏيٺارو (ɗeʈʰɑro)ڏيجُ (ɗeʤʊ)ڏيجُگَرُ (ɗeʤʊgərʊ)
ڏيڏو (ɗeɗo)ڏيڍُ (ɗeɖʰʊ)ڏيڍِي (ɗeɖʰi)
ڏيڍِي (ɗeɖʰi)ڏيڍِيوانُ (ɗeɖʰyvɑnʊ)ڏيروٽُ (ɗeroʈʊ)
ڏيريدارُ (ɗered̪ɑrʊ)ڏيسُ (ɗesʊ)ڏيسارُ (ɗesɑrʊ)
ڏيسِي (ɗesi)ڏيکُ (ɗekʰʊ)ڏِيلُ (ɗilʊ)
ڏيلِهو (ɗelɪho)ڏينۡڀُو (ɗenbʰu)ڏينو (ɗeno)
ڏيِنهُن (ɗyɪnhʊn)ڏيڻُ (ɗeɳʊ)ڏيوِرو (ɗyvɪro)
ڏيوالائِي، ڏيوالُ (ɗyvɑlɑʔi, ɗyvɑlʊ)ڏيهُه (ɗehʊh)ڏيِئَو (ɗyɪʔəo)
ڏيئڍُيِ (ɗeʔɖʰʊyɪ)ڏِنگِيُون ليِڪُون (ɗɪngyun lyɪkun)