ڍَڳو (ɖʰəɠo)ڍَڪُ (ɖʰəkʊ)ڍارَڻُ (ɖʰɑrəɳʊ)
ڍَنڍَ (ɖʰənɖʰə)ڍورُ (ɖʰorʊ)ڍاٽِي (ɖʰɑʈi)
ڍاپَڻُ (ɖʰɑpəɳʊ)ڍاڍِي (ɖʰɑɖʰi)ڍارَ (ɖʰɑrə)
ڍارو (ɖʰɑro)ڍاڪَ (ɖʰɑkə)ڍاڪُنئون (ɖʰɑkʊnʔon)
ڍاڪو (ɖʰɑko)ڍاڪو (ɖʰɑko)ڍالَ (ɖʰɑlə)
ڍالِيو (ɖʰɑlyo)ڍانڍُ (ɖʰɑnɖʰʊ)ڍانڍَسُ (ɖʰɑnɖʰəsʊ)
ڍانڍي (ɖʰɑnɖʰe)ڍانگُ (ɖʰɑngʊ)ڍانگِرو (ɖʰɑngɪro)
ڍاوَلُ (ɖʰɑvəlʊ)ڍائِي (ɖʰɑʔi)ڍَٻُ (ɖʰəɓʊ)
ڍُٽو (ɖʰʊʈo)ڍَڍَ (ɖʰəɖʰə)ڍِڍُ (ɖʰɪɖʰʊ)
ڍَڍَرُ (ɖʰəɖʰərʊ)ڍِرَ (ɖʰɪrə)ڍَرو (ɖʰəro)
ڍِرْڪَڻُ (ɖʰɪrkəɳʊ)ڍَرَڻُ (ɖʰərəɳʊ)ڍُڪُ (ɖʰʊkʊ)
ڍُڪائِڻُ (ɖʰʊkɑʔɪɳʊ)ڍُڪائِڻُ (ɖʰʊkɑʔɪɳʊ)ڍُڪْيائيِ (ɖʰʊkyɑʔyɪ)
ڍَڪَرُ (ɖʰəkərʊ)ڍِڪَڻُ (ɖʰɪkəɳʊ)ڍِڪَ (ɖʰɪkə)
ڍَڪيِ (ɖʰəkyɪ)ڍِڳُ (ɖʰɪɠʊ)ڍَڳَڙُ (ɖʰəɠəɽʊ)
ڍُڱِڻو (ɖʰʊŋɪɳo)ڍِلَ (ɖʰɪlə)ڍَلَ (ɖʰələ)
ڍِلو (ɖʰɪlo)ڍَمَڻِ (ɖʰəməɳɪ)ڍَنڍورچيِ (ɖʰənɖʰorʧyɪ)
ڍَنگُ (ɖʰəngʊ)ڍَنگُ (ɖʰəngʊ)ڍُنگُ (ɖʰʊngʊ)
ڍَنگَرُ (ɖʰəngərʊ)ڍِنگُمَٽَرُ (ɖʰɪngʊməʈərʊ)ڍَنوائِڻُ (ɖʰənvɑʔɪɳʊ)
ڍَنئنُ (ɖʰənʔnʊ)ڍُوڍُرِي (ɖʰuɖʰʊri)ڍوڍو (ɖʰoɖʰo)
ڍورَڻُ (ɖʰorəɳʊ)ڍورو (ɖʰoro)ڍوڪِرِي (ɖʰokɪri)
ڍولو، ڍولَڻُ ، ڍولُ (ɖʰolo, ɖʰoləɳʊ, ɖʰolʊ)ڍولَڪَ (ɖʰoləkə)ڍُوما (ɖʰumɑ)
ڍُونڍُ (ɖʰunɖʰʊ)ڍَوْن ڍَوْن (ɖʰəon ɖʰəon)ڍُونڍِي (ɖʰunɖʰi)
ڍُونڍَڻُ (ɖʰunɖʰəɳʊ)ڍَوْنڪو (ɖʰəonko)ڍَوْنگُ (ɖʰəongʊ)
ڍَوْنگِي (ɖʰəongi)ڍَوْنگَلَ ڍارَڻُ - هَڻَڻُ (ɖʰəongələ ɖʰɑrəɳʊ həɳəɳʊ)ڍُونگِرِي (ɖʰungɪri)
ڍُونگو (ɖʰungo)ڍوءُ (ɖʰoʔʊ)ڍوئِڻُ (ɖʰoʔɪɳʊ)
ڍوئِڻو (ɖʰoʔɪɳo)ڍَءُ (ɖʰəʔʊ)ڍئِڻُ ، ڍئِجَڻُ (ɖʰʔɪɳʊ, ɖʰʔɪʤəɳʊ)
ڍَئِجَڻُ (ɖʰəʔɪʤəɳʊ)ڍيٻِرو (ɖʰeɓɪro)ڍيٻو (ɖʰeɓo)
ڍيِچَڪُ (ɖʰyɪʧəkʊ)ڍيڍُ (ɖʰeɖʰʊ)ڍيڍِي (ɖʰeɖʰi)
ڍيرُ (ɖʰerʊ)ڍيرو (ɖʰero)ڍيڪُ (ɖʰekʊ)
ڍِيڪُ (ɖʰikʊ)ڍيڪو (ɖʰeko)ڍيڪِيِ (ɖʰekyɪ)
ڍيلَ ڪَرَڻُ (ɖʰelə kərəɳʊ)ڍيلَڻُ (ɖʰeləɳʊ)ڍِيمين ڍِيمين (ɖʰimen ɖʰimen)
ڍِينگُ (ɖʰingʊ)ڍيِنگَ ڍَريا (ɖʰyɪngə ɖʰəryɑ)ڍيِنگَسُ (ɖʰyɪngəsʊ)
ڍِينگُلو (ɖʰingʊlo)ڍيِنگو (ɖʰyɪngo)