ڀِتِ (bʰɪt̪ɪ)ڀيڻَ (bʰeɳə)ڀيِنڊيِ (bʰyɪnɖyɪ)
ڀَلا (bʰəlɑ)ڀيِنڊَ (bʰyɪnɖə)ڀوُنڀوريِ (bʰvʊnbʰoryɪ)
ڀِڪَ (bʰɪkə)ڀَڃَڻُ (bʰəɲəɳʊ)ڀَلي (bʰəle)
ڀَريلُ (bʰərelʊ)ڀاءُ (bʰɑʔʊ)ڀيڻَ (bʰeɳə)
ڀاڄائيِ (bʰɑʄɑʔyɪ)ڀاڄيِ (bʰɑʄyɪ)ڀِراترِي (bʰɪrɑt̪ri)
ڀَلو (bʰəlo)ڀُڄَڻُ (bʰʊʄəɳʊ)ڀُڃَڻُ (bʰʊɲəɳʊ)
ڀَڙڪَڻُ (bʰəɽkəɳʊ)ڀُڻَڻُ (bʰʊɳəɳʊ)ڀاڀيِ (bʰɑbʰyɪ)
ڀاتِ (bʰɑt̪ɪ)ڀاتيِ (bʰɑt̪yɪ)ڀاڄائيِ (bʰɑʄɑʔyɪ)
ڀاڄيِ (bʰɑʄyɪ)ڀاڙو (bʰɑɽo)ڀاشا (bʰɑʃɑ)
ڀانُ (bʰɑnʊ)ڀانڊو (bʰɑnɖo)ڀائيِ (bʰɑʔyɪ)
ڀَتُ (bʰət̪ʊ)ڀَتارُ (bʰət̪ɑrʊ)ڀُٽو (bʰʊʈo)
ڀَٽوُنُ (bʰəʈvʊnʊ)ڀولِڙو (bʰolɪɽo)ڀَڄَنُ (bʰəʄənʊ)
ڀَرَمُ (bʰərəmʊ)ڀَروَسو (bʰərvəso)ڀَڳَتُ (bʰəɠət̪ʊ)
ڀُلَ (bʰʊlə)ڀَنڊارُ (bʰənɖɑrʊ)ڀَنگيِ (bʰəngyɪ)
ڀَوُ (bʰəvʊ)ڀوُتُ (bʰvʊt̪ʊ)ڀوڄَنُ (bʰoʄənʊ)
ڀيرو (bʰero)ڀَڄَڻُ (bʰəʄəɳʊ)ڀاڀِرو (bʰɑbʰɪro)
ڀاڀِيِ (bʰɑbʰyɪ)ڀاتِيِ (bʰɑt̪yɪ)ڀاٽيجو (bʰɑʈeʤo)
ڀاٺو (bʰɑʈʰo)ڀاڄَڙِ ،ڀاڄِ (bʰɑʄəɽɪ, bʰɑʄɪ)ڀاڄائِيِ (bʰɑʄɑʔyɪ)
ڀاڄِيِ (bʰɑʄyɪ)ڀاڃۇ، ڀاڃو، ڀاڃَ (bʰɑɲvʊ, bʰɑɲo, bʰɑɲə)ڀاڎَ (bʰɑɗə)
ڀاروُنيِ  (bʰɑrvʊnyɪ)ڀاريِ (bʰɑryɪ) ڀاڙو (bʰɑɽo)
ڀاسڻُ (bʰɑsɳʊ)ڀاشا  (bʰɑʃɑ)ڀاڪُرُ (bʰɑkʊrʊ)
ڀاڳُ  (bʰɑɠʊ)ڀاڱوڀاڱو (bʰɑŋobʰɑŋo)ڀالُ (bʰɑlʊ)
ڀالَڻُ (bʰɑləɳʊ)ڀالو (bʰɑlo)ڀان ڀان ڪَرَڻُ (bʰɑn bʰɑn kərəɳʊ)
ڀانتِ  (bʰɑnt̪ɪ)ڀَانڊارُ (bʰαnɖɑrʊ)ڀانِسالُ (bʰɑnɪsɑlʊ)
ڀانگَ (bʰɑngə)ڀَانگو (bʰαngo)ڀانئثيِ (bʰɑnʔsyɪ)
ڀانِئڻُ (bʰɑnɪʔɳʊ)ڀانِيِ (bʰɑnyɪ)ڀاڻُ (bʰɑɳʊ)
ڀاڻِ (bʰɑɳɪ)ڀاڻيجو (bʰɑɳeʤo)ڀاڻساليِ ، ڀاڻسالُ (bʰɑɳsɑlyɪ, bʰɑɳsɑlʊ)
ڀاڻو (bʰɑɳo)ڀاڻو (bʰɑɳo)ڀاوِنا (bʰɑvɪnɑ)
ڀاءِ (bʰɑʔɪ)ڀاءِپَوَڻُ (bʰɑʔɪpəvəɳʊ)ڀائِيِ (bʰɑʔyɪ)
ڀائِيبَندُ (bʰɑʔibənd̪ʊ)ڀائِيبَتدَ (bʰɑʔibət̪d̪ə)ڀائِيوارُ (bʰɑʔyvɑrʊ)
ڀَڀُ (bʰəbʰʊ)ڀَڀاسَ (bʰəbʰɑsə)ڀَڀَڙُ،ڀَڀَثُ ()
ڀَڀَڪَ (bʰəbʰəkə)ڀَڀْڪو ڀَڀَڪَ (bʰəbʰko bʰəbʰəkə)ڀَڀُوتِ (bʰəbʰut̪ɪ)
ڀَڀُوتِجَڻُ (bʰəbʰut̪ɪʤəɳʊ)ڀَتِ (bʰət̪ɪ)ڀَتاڙيِ (bʰət̪ɑɽyɪ)
ڀَتَرَ (bʰət̪ərə)ڀِتَرُ (bʰɪt̪ərʊ)ڀَتَرَڇُ (bʰət̪ərəʧʰʊ)
ڀَتو (bʰət̪o)ڀُتو (bʰʊt̪o)ڀُتئيِ ڀَرِتيِ هُئَڻُ (bʰʊt̪ʔyɪ bʰərɪt̪yɪ hʊʔəɳʊ)
ڀَٽُ (bʰəʈʊ)ڀُٽُ (bʰʊʈʊ)ڀِٽَ (bʰɪʈə)
ڀَٽارو (bʰəʈɑro)ڀِٽائو (bʰɪʈɑʔo)ڀَٽڪَڻُ (bʰəʈkəɳʊ)
ڀَٽُون (bʰəʈun)ڀِٽِيِ (bʰɪʈyɪ)ڀِڄائِڻُ (bʰɪʄɑʔɪɳʊ)
ڀِجِهرو (bʰɪʤɪhro)ڀُڃائِڻُ (bʰʊɲɑʔɪɳʊ)ڀُڃاڻِيِ (bʰʊɲɑɳyɪ)
ڀُچُ (bʰʊʧʊ)ڀَچَرُ (bʰəʧərʊ)ڀُچائِڻُ (bʰʊʧɑʔɪɳʊ)
ڀُچَڻُ (bʰʊʧəɳʊ)ڀَچَٽيِ (bʰəʧəʈyɪ)ڀَچَرَڀٽوُنِ (bʰəʧərəbʰʈvʊnɪ)
ڀَڏائِڻ (bʰəɗɑʔɪɳ)ڀَڏَرُ (bʰəɗərʊ)ڀُڏو (bʰʊɗo)
ڀُڏيِ (bʰʊɗyɪ)ڀَرُ (bʰərʊ)ڀَرِ (bʰərɪ)
ڀرِاترِيِ (bʰrɪɑt̪ryɪ)ڀِرانتِ (bʰɪrɑnt̪ɪ)ڀَراءُ (bʰərɑʔʊ)
ڀِرِڀِٽيِ (bʰɪrɪbʰɪʈyɪ)ڀَرَڀَلَ (bʰərəbʰələ)ڀَرِڻو ،ڀَرٿُ ،ڀَرتُ (bʰərɪɳo, )
ڀَرتُو (bʰərt̪u)ڀَرٿاڻُ (bʰərt̪ʰɑɳʊ)ڀَرتِيِ (bʰərt̪yɪ)
ڀُرٽُ (bʰʊrʈʊ)ڀَرِپَ (bʰərɪpə)ڀَرپُورِ (bʰərpurɪ)
ڀَرَپَوَڻُ (bʰərəpəvəɳʊ)ڀَرجَڻُ (bʰərʤəɳʊ) ڀَرْڙَ (bʰərɽə)
ڀَرِشْٽُ  (bʰərɪʃʈʊ) ڀِرِکُثيِ  (bʰɪrɪkʰʊsyɪ)ڀَرْکَڻِ (bʰərkʰəɳɪ)
ڀِرکو (bʰɪrkʰo)ڀِرْمُ (bʰɪrmʊ)ڀِرَنگُ  (bʰɪrəngʊ)
ڀَرَڻُ  (bʰərəɳʊ)ڀِرَڻُ (bʰɪrəɳʊ)ڀُرڻو، ڀُرَڻُ (bʰʊrəɳʊ)
ڀَرِڻووِجهائِڻُ (bʰərɪɳvvɪʤhɑʔɪɳʊ)ڀِِرِڻو (bʰɪɪrɪɳo)ڀَرو (bʰəro)
ڀرِو (bʰrɪo)ڀَرْوَسو (bʰərvəso)ڀِرۇن (bʰɪrvʊn)
ڀَريِ (bʰəryɪ)ڀَڙُ (bʰəɽʊ)ڀَڙائيِ (bʰəɽɑʔyɪ)
ڀَڙْڀانگُ (bʰəɽbʰɑngʊ)ڀَڙْڪِڻُ (bʰəɽkɪɳʊ)ڀَڙْڪَڻُ (bʰəɽkəɳʊ)
ڀِڙْڪَڻُ (bʰɪɽkəɳʊ)ڀَڙْڪَڻُ (bʰəɽkəɳʊ)ڀِڙَڻُ (bʰɪɽəɳʊ)
ڀِڙو (bʰɪɽo)ڀَڙُوائيِ (bʰəɽʊvɑʔyɪ)ڀَسُ (bʰəsʊ)
ڀَسَمُ (bʰəsəmʊ)ڀُڪَ کَنگهِہ (bʰʊkə kʰənghɪh)ڀَڪُلَڻُ (bʰəkʊləɳʊ)
ڀَڪَۇ (bʰəkəvʊ)ڀڪو (bʰko)ڀِڪيِرَڻُ (bʰɪkyɪrəɳʊ)
ڀَڳُ (bʰəɠʊ)ڀَڳَتِ (bʰəɠət̪ɪ)ڀُڳتِ (bʰʊɠt̪ɪ)
ڀُڳِڙو (bʰʊɠɪɽo)ڀَڳْسِريو (bʰəɠsɪryo)ڀَڳْوانُ (bʰəɠvɑnʊ)
ڀَڳُئَو (bʰəɠʊʔəo)ڀَڳيِ (bʰəɠyɪ)ڀڳيِ (bʰɠyɪ)
ڀَلَ (bʰələ)ڀَلُ (bʰəlʊ)ڀلاوَڻْيو (bʰlɑvəɳyo)
ڀَلاڻيِ (bʰəlɑɳyɪ)ڀُلِڪارَ (bʰʊlɪkɑrə)ڀَمَڻُ (bʰəməɳʊ)
ڀِنُ (bʰɪnʊ)ڀَنُ (bʰənʊ)ڀُنُ (bʰʊnʊ)
ڀِنڀَ (bʰɪnbʰə)ڀِنڀَ (bʰɪnbʰə)ڀِنڀاڙُ (bʰɪnbʰɑɽʊ)
ڀَنڀَٽَ (bʰənbʰəʈə)ڀَنڀُلائِڻُ (bʰənbʰʊlɑʔɪɳʊ)ڀَنڀو (bʰənbʰo)
ڀنڀورَ (bʰnbʰorə)ڀَنڀۇريِ (bʰənbʰvʊryɪ)ڀِنجِرُ (bʰɪnʤɪrʊ)
ڀَنجۇ (bʰənʤvʊ)ڀَنڊُ (bʰənɖʊ)ڀِنڊَ (bʰɪnɖə)
ڀِِنڊا (bʰɪɪnɖɑ)ڀَِنَرُڪَرَڻُ (bʰɪənərʊkərəɳʊ)ڀَِنگَ (bʰɪəngə)
ڀَِنگُ (bʰɪəngʊ)ڀَِنگُ (bʰɪəngʊ)ڀَِنگارُ (bʰɪəngɑrʊ)
ڀَِنِگَرُ (bʰɪənɪgərʊ)ڀَِنِگرو (bʰɪənɪgro)ڀُِنگو (bʰɪʊngo)
ڀَِنگيِ (bʰɪəngyɪ)ڀَِنَڻُ (bʰɪənəɳʊ)ڀِِنو (bʰɪɪno)
ڀَنواثيِ (bʰənvɑsyɪ)ڀَنواڎول (bʰənvɑɗol)ڀَِِنوَڻُ (bʰɪɪənvəɳʊ)
ڀنُئيِ (bʰnʊʔyɪ)ڀُنيون (bʰʊnyon)ڀُِِِڻِ ڀُِِڻِ (bʰɪɪɪʊɳɪ bʰɪɪʊɳɪ)
ڀِڻِڪَڻُ (bʰɪɳɪkəɳʊ)ڀَؤ  (bʰəʔu)ڀَوارو (bʰəvɑro)
ڀَوانيِ (bʰəvɑnyɪ)ڀوڀَرِ (bʰobʰərɪ)ڀۇتُ (bʰvʊt̪ʊ)
ڀوپو (bʰopo)ڀوجَ پَتَْرُ (bʰoʤə pət̪ərʊ)ڀۇچ (bʰvʊʧ)
ڀوڎَ (bʰoɗə)ڀورِڙو (bʰorɪɽo)ڀورَڻُ (bʰorəɳʊ)
ڀورو (bʰoro)ڀۇرو (bʰvʊro)ڀوريِنڊو (bʰoryɪnɖo)
ڀَوَساگَرُ (bʰəvəsɑgərʊ)ڀۇشَڻُ (bʰvʊʃəɳʊ)ڀَوِشيَتِ (bʰəvɪʃyət̪ɪ)
ڀۇڪُ (bʰvʊkʊ)ڀۇگولُ (bʰvʊgolʊ)ڀوڳَ (bʰoɠə)
ڀوڳڙيِ (bʰoɠɽyɪ)ڀوليِ (bʰolyɪ)ڀولوڪونهيِ (bʰolokonhyɪ)
ڀولۇ (bʰolvʊ)ڀۇجهہ (bʰvʊʤhh)ڀۇمِڪا (bʰvʊmɪkɑ)
ڀۇمِيو (bʰvʊmyo)ڀَوَنُ (bʰəvənʊ)ڀۇن ڀۇن (bʰvʊn bʰvʊn)
ڀَوندوَ (bʰəond̪və)ڀۇنِڊڻِ (bʰvʊnɪɖɳɪ)ڀۇنڊو (bʰvʊnɖo)
ڀَونرُ (bʰəonrʊ)ڀَونرِڪليِ (bʰəonrɪklyɪ)ڀَونريِ (bʰəonryɪ)
ڀونريِءَکاڌو (bʰonryɪʔəkʰɑd̪ʰo)ڀَونڪَڻُ (bʰəonkəɳʊ)ڀۇنگِڙيِ (bʰvʊngɪɽyɪ)
ڀۇنگو (bʰvʊngo)ڀۇڻُ، ڀَوڻِ ،ڀَوڻُ (bʰəoɳɪ, bʰəoɳʊ)ڀَوَهَٿيِڪو (bʰəvəhət̪ʰyɪko)
ڀَوائِتو (bʰəvɑʔɪt̪o)ڀَئَيِ ڪانهيِ (bʰəʔəyɪ kɑnhyɪ)ڀَوڻو (bʰəoɳo)
ڀيتُ (bʰet̪ʊ)ڀيتيِ (bʰet̪yɪ)ڀيتِ (bʰet̪ɪ)
ڀِيتو (bʰit̪o)ڀِپتيِ (bʰɪpt̪yɪ)ڀيِثَ (bʰyɪsə)
ڀيِثَڻُ (bʰyɪsəɳʊ)ڀيِثۇ (bʰyɪsvʊ)ڀيِثِيو (bʰyɪsyo)
ڀيِڄَ ڀنيِ (bʰyɪʄə bʰnyɪ)ڀِيچائِڻُ (bʰiʧɑʔɪɳʊ)ڀيِچيِ (bʰyɪʧyɪ)
ڀيِدُ (bʰyɪd̪ʊ)ڀيِڎيِ (bʰyɪɗyɪ)ڀيِرِ (bʰyɪrɪ)
ڀيِرَمَہ (bʰyɪrəməh)ڀيِرَمَہ (bʰyɪrəməh)ڀيِرَڻُ (bʰyɪrəɳʊ)
ڀيِرو (bʰyɪro)ڀيرَؤ (bʰerəʔu)ڀِيِڙو (bʰyɪɽo)
ڀِيِشَمَہ (bʰyɪʃəməh)ڀيِلُ (bʰyɪlʊ)ڀِيلائو (bʰilɑʔo)
ڀِيِلَڻُ (bʰyɪləɳʊ)ڀِيِلو (bʰyɪlo)ڀيليِ (bʰelyɪ)
ڀِيِنڀ (bʰyɪnbʰ)ڀِيِِنڀِرِکو (bʰyɪɪnbʰɪrɪkʰo)ڀِيِِنجَ (bʰyɪɪnʤə)
ڀِِينڊَ (bʰɪinɖə)ڀِِينڊيِ (bʰɪinɖyɪ)ڀِِينيگَ (bʰɪinegə)
ڀِِيڻَ (bʰɪiɳə)ڀِِيڻيِ (bʰɪiɳyɪ)