ٻارُ (ɓɑrʊ)ٻِليِ (ɓɪlyɪ)ٻيڙيِ (ɓeɽyɪ)
ٻانہَن (ɓɑnhən)ٻَڪِريِ (ɓəkɪryɪ)ٻَڪَرُ (ɓəkərʊ)
ٻِليِ (ɓɪlyɪ)ٻيلو (ɓelo)ٻَنيِ (ɓənyɪ)
ٻوُٽو (ɓvʊʈo)ٻہَ (ɓhə)ٻارَہَن (ɓɑrəhən)
ٻارَڻُ (ɓɑrəɳʊ)ٻُڌَڻُ (ɓʊd̪ʰəɳʊ)ٻُڌائِڻُ (ɓʊd̪ʰɑʔɪɳʊ)
ٻِيو (ɓyo)ٻُڍو (ɓʊɖʰo)ٻَئيِ (ɓəʔyɪ)
ٻارَٻَچا (ɓɑrəɓəʧɑ)ٻِيو (ɓyo)ٻَٽاڪَ (ɓəʈɑkə)
ٻِجُ (ɓɪʤʊ)ٻِرُ (ɓɪrʊ)ٻُڙيِ (ɓʊɽyɪ)
ٻُڪَ (ɓʊkə)ٻَکُ (ɓəkʰʊ)ٻِلو (ɓɪlo)
ٻُوٿُ (ɓut̪ʰʊ)ٻِيائي (ɓyɑʔe)ٻيٽُ (ɓeʈʊ)
ٻيڙو (ɓeɽo)ٻيِڙو (ɓyɪɽo)ٻُڌُرُ (ɓʊd̪ʰʊrʊ)
ٻيرُ (ɓerʊ)ٻاهِريون مَرڪَزُ (ɓɑhɪryon mərkəzʊ)ٻير (ɓer)
ٻهَ (ɓhə)ٻاٻُرو (ɓɑɓʊro)ٻاٻُرْيُون (ɓɑɓʊryun)
ٻاٻَلُ (ɓɑɓəlʊ)ٻاٻو (ɓɑɓo)ٻاٻيِهو (ɓɑɓyɪho)
ٻاتاڙَڻُ (ɓɑt̪ɑɽəɳʊ)ٻاتو (ɓɑt̪o)ٻاٿَ کائڻُ (ɓɑt̪ʰə kʰɑʔɳʊ)
ٻاٿُوهَريِڙَ (ɓɑt̪ʰuhəryɪɽə)ٻاٽُ (ɓɑʈʊ)ٻاٽِيِ (ɓɑʈyɪ)
ٻاٽيڀَرُ (ɓɑʈebʰərʊ)ٻاڦَ (ɓɑpʰə)ٻاڦيِ (ɓɑpʰyɪ)
ٻاجهَہ (ɓɑʤhəh)ٻاجَهائِڻُ (ɓɑʤəhɑʔɪɳʊ)ٻاجهَرِ (ɓɑʤhərɪ)
ٻاجهان‚ ٻاجهُون‚ ٻاجُهون (ɓɑʤhɑn ɓɑʤhun ɓɑʤʊhon)ٻاچَ (ɓɑʧə)ٻاچِ (ɓɑʧɪ)
ٻاچُو (ɓɑʧu)ٻاڏَ (ɓɑɗə)ٻاڏائِڻُ (ɓɑɗɑʔɪɳʊ)
ٻاراڻِيِ (ɓɑrɑɳyɪ)ٻارِ (ɓɑrɪ)ٻہِ ارٿو (ɓhɪ ɑrt̪ʰo)
ٻارٽُ (ɓɑrʈʊ)ٻارِسَ (ɓɑrɪsə)ٻارو (ɓɑro)
ٻاروتا (ɓɑrot̪ɑ)ٻاروچو (ɓɑroʧo)ٻارَهَن (ɓɑrəhən)
ٻاريِ (ɓɑryɪ)ٻاڙَ (ɓɑɽə)ٻاڙِجَڻُ (ɓɑɽɪʤəɳʊ)
ٻاڙو (ɓɑɽo)ٻاڙيِ (ɓɑɽyɪ)ٻاڪارَڻُ (ɓɑkɑrəɳʊ)
ٻاڪَرُ ڪُٽو ‚ ٻاڪِرو ‚ ٻاڪَرِ (ɓɑkərʊ kʊʈo ɓɑkɪro ɓɑkərɪ)ٻہ ِاَکِيوَ (ɓh ɪəkʰyvə)ٻالِڪو (ɓɑlɪko)
ٻالو (ɓɑlo)ٻالُو (ɓɑlu)ٻالو ڀولو (ɓɑlo bʰolo)
ٻاليشاهِ يِ (ɓɑleʃɑhɪ yɪ)ٻانڀَ (ɓɑnbʰə)ٻانڀَڻُ (ɓɑnbʰəɳʊ)
ٻانڌاڻُ (ɓɑnd̪ʰɑɳʊ)ٻَانڌاڻُ (ɓαnd̪ʰɑɳʊ)ٻانڌو (ɓɑnd̪ʰo)
ٻانڌيِ (ɓɑnd̪ʰyɪ)ٻانڌيلو (ɓɑnd̪ʰelo)ٻانڊَ (ɓɑnɖə)
ٻانڊِ (ɓɑnɖɪ)ٻانڊو (ɓɑnɖo)ٻانڊو (ɓɑnɖo)
ٻانگَ (ɓɑngə)ٻانۡهَنۡ (ɓɑnhən)ٻانَهو (ɓɑnəho)
ٻانَهوثيِ (ɓɑnəhosyɪ)ٻاڻُ (ɓɑɳʊ)ٻاڻِي (ɓɑɳi)
ٻاَونُ (ɓəonʊ)ٻاوَنَگِيرُ (ɓɑvənəgirʊ)ٻاوَنجاهُ (ɓɑvənʤɑhʊ)
ٻاوَنجِرو (ɓɑvənʤɪro)ٻاويِھَ (ɓɑvyɪhə)ٻاھَ (ɓɑhə)
ٻاهَتَرِ (ɓɑhət̪ərɪ)ٻاهَٺِ (ɓɑhəʈʰɪ)ٻاهَرُ (ɓɑhərʊ)
ٻاهِرِتيِ (ɓɑhɪrɪt̪yɪ)ٻائُرُ (ɓɑʔʊrʊ)ٻائِڙُ (ɓɑʔɪɽʊ)
ٻائو (ɓɑʔo)ٻائُون (ɓɑʔun)ٻائِيِ (ɓɑʔyɪ)
ٻائيتالُ (ɓɑʔet̪ɑlʊ)ٻائيتاليِھَ (ɓɑʔet̪ɑlyɪhə)ٻَٻَرُ (ɓəɓərʊ)
ٻَٻُرُ (ɓəɓʊrʊ)ٻِٻِيُون مُنجَهڻُ (ɓɪɓyun mʊnʤəhɳʊ)ٻِتِ ٻِتِ (ɓɪt̪ɪ ɓɪt̪ɪ)
ٻُٿُ (ɓʊt̪ʰʊ)ٻُٽَ (ɓʊʈə)ٻِٽَ (ɓɪʈə)
ٻِٽالو (ɓɪʈɑlo)ٻِٽاڪَ (ɓɪʈɑkə)ٻِثَٻُهيِ (ɓɪsəɓʊhyɪ)
ٻِٽِريلُ (ɓɪʈɪrelʊ)ٻِٽِڙيِ (ɓɪʈɪɽyɪ)ٻِٽِڻِ (ɓɪʈɪɳɪ)
ٻُٽَڻُ (ɓʊʈəɳʊ)ٻُٽو (ɓʊʈo)ٻِٽو (ɓɪʈo)
ٻَٽُوڙُ (ɓəʈuɽʊ)ٻَٽُون (ɓəʈun)ٻَٽيرو (ɓəʈero)
ٻَٽيِھَ (ɓəʈyɪhə)ٻَٺُ (ɓəʈʰʊ)ٻِپُڙو (ɓɪpʊɽo)
ٻِپهِرو (ɓɪphɪro)ٻَڦو (ɓəpʰo)ٻَجِرو (ɓəʤɪro)
ٻُجو (ɓʊʤo)ٻِه جويو (ɓɪh ʤvyo)ٻِڄِڀو (ɓɪʄɪbʰo)
ٻُجهارَتَ (ɓʊʤhɑrət̪ə)ٻَجهائِڻُ (ɓəʤhɑʔɪɳʊ)ٻَجَهلُ (ɓəʤəhlʊ)
ٻُجَهڻُ (ɓʊʤəhɳʊ)ٻَچَ (ɓəʧə)ٻُچُ (ɓʊʧʊ)
ٻِچاپِڙائِيِ (ɓɪʧɑpɪɽɑʔyɪ)ٻِچِتو (ɓɪʧɪt̪o)ٻُچَڙِڪرَڻُ (ɓʊʧəɽɪkrəɳʊ)
ٻُچِڪارَ (ɓʊʧɪkɑrə)ٻَچو (ɓəʧo)ٻَچِيِ (ɓəʧyɪ)
ٻِدِلِيو (ɓɪd̪ɪlyo)ٻَڌُ (ɓəd̪ʰʊ)ٻُڌِ (ɓʊd̪ʰɪ)
ٻَڌاڻُ (ɓəd̪ʰɑɳʊ) ٻُڌائِڻُ (ɓʊd̪ʰɑʔɪɳʊ) ٻَڌَڻُ (ɓəd̪ʰəɳʊ)
ٻُڌُو (ɓʊd̪ʰu)ٻَڌيِ (ɓəd̪ʰyɪ)ٻِڏَ (ɓɪɗə)
ٻُڏَڻُ (ɓʊɗəɳʊ)ٻَرُ (ɓərʊ)ٻُرَ (ɓʊrə)
ٻُرَڻُ (ɓʊrəɳʊ)ٻِراڙيِ (ɓɪrɑɽyɪ)ٻِرانگھَ (ɓɪrɑnghə)
ٻرائِڻُ (ɓrɑʔɪɳʊ) ٻرْٻِٽِي (ɓrɓɪʈi)ٻَرْٻَر (ɓərɓər)
ٻُرْٻُرِ (ɓʊrɓʊrɪ) ٻَرْٽُ (ɓərʈʊ)ٻَرْحالُ (ɓərhɑlʊ)
ٻُردِ (ɓʊrd̪ɪ) ٻُرْکائِڻُ (ɓʊrkʰɑʔɪɳʊ)ٻِرْکُ (ɓɪrkʰʊ)
ٻِرْگَهلُ (ɓɪrgəhlʊ)ٻَرَڻُ (ɓərəɳʊ)ٻُرَڻُ (ɓʊrəɳʊ)
ٻُرِڻو (ɓʊrɪɳo)ٻَرو (ɓəro)ٻِروتَرِ (ɓɪrot̪ərɪ)
ٻَروچُ (ɓəroʧʊ)ٻَروچِڪو (ɓəroʧɪko)ٻَرورَ (ɓərorə)
ٻُرُوڙِ (ɓʊruɽɪ)ٻِرُون (ɓɪrun)ٻَرْهالَ (ɓərhɑlə)
ٻِرْهانگَ (ɓɪrhɑngə)ٻُريِ (ɓʊryɪ)ٻَريِ ٺَريِ (ɓəryɪ ʈʰəryɪ)
ٻَڙا (ɓəɽɑ)ٻِڙْڪَ (ɓɪɽkə)ٻِڙْڪَڻُ (ɓɪɽkəɳʊ)
ٻُڙو (ɓʊɽo)ٻِڙو (ɓɪɽo)ٻَڙَهه (ɓəɽəhh)
ٻِڙُهه (ɓɪɽʊhh)ٻِسانگُ (ɓɪsɑngʊ)ٻِسَٽِ (ɓɪsəʈɪ)
ٻِسُرِخو (ɓɪsʊrɪxo)ٻِسَرو (ɓɪsəro)ٻُسو (ɓʊso)
ٻسو (ɓso)ٻُسِيِ (ɓʊsyɪ)ٻُڪَنُ (ɓʊkənʊ)
ٻِڪَنو (ɓɪkəno)ٻِڪو (ɓɪko)ٻُڪِيِ (ɓʊkyɪ)
ٻُڪيُون (ɓʊkyun)ٻُڪيُون اُڇلائِڻُ (ɓʊkyun ʊʧʰlɑʔɪɳʊ)ٻَکُ  (ɓəkʰʊ)
ٻَگهِيِ (ɓəghyɪ)ٻَگَهُه (ɓəgəhʊh)ٻَلُ (ɓəlʊ)
ٻَلِ (ɓəlɪ)ٻَلِدانُ (ɓəlɪd̪ɑnʊ)ٻِلاٽو (ɓɪlɑʈo)
ٻِلاڙيِ (ɓɪlɑɽyɪ)ٻِلانگو (ɓɪlɑngo)ٻِلِٽِيِ (ɓɪlɪʈyɪ)
ٻَلَڙُ (ɓələɽʊ)ٻِلِڙو (ɓɪlɪɽo)ٻِلَڻُ (ɓɪləɳʊ)
ٻِلِڙو (ɓɪlɪɽo)ٻَلُونگِڙو (ɓəlungɪɽo)ٻِلهَه (ɓɪlhəh)
ٻِلَهه (ɓɪləhh)ٻِلهاڙو (ɓɪlhɑɽo)ٻِلهاڙيِ راندِ (ɓɪlhɑɽyɪ rɑnd̪ɪ)
ٻِلهانگو (ɓɪlhɑngo)ٻَلهَرُ (ɓəlhərʊ)ٻِلَهڙِ (ɓɪləhɽɪ)
ٻِلهَڻُ (ɓɪlhəɳʊ)ٻِلهَه (ɓɪlhəh)ٻِلهَڻُ (ɓɪlhəɳʊ)
ٻِلِيِ (ɓɪlyɪ)ٻَليارُ (ɓəlyɑrʊ)ٻَلِيدو (ɓəlid̪o)
ٻِماڙِ (ɓɪmɑɽɪ)ٻِمُهون (ɓɪmʊhon)ٻَنِ پَوي (ɓənɪ pəve)
ٻِنِ (ɓɪnɪ)ٻِناٻاڙِيِ (ɓɪnɑɓɑɽyɪ)ٻِنارو (ɓɪnɑro)
ٻَنَٻَڌِڙِيِ (ɓənəɓəd̪ʰɪɽyɪ)ٻَنڀُ (ɓənbʰʊ)ٻُنجو (ɓʊnʤo)
ٻُندُ (ɓʊnd̪ʊ)ٻِندُ (ɓɪnd̪ʊ)ٻَندِلِيِ (ɓənd̪ɪlyɪ)
ٻُندو (ɓʊnd̪o)ٻُنديِ (ɓʊnd̪yɪ)ٻَنڌُ (ɓənd̪ʰʊ)
ٻَنڌِ (ɓənd̪ʰɪ)ٻَنڌَڻُ (ɓənd̪ʰəɳʊ)ٻَنڌاڻِيِ (ɓənd̪ʰɑɳyɪ)
ٻُنڌَائڻ ، ٻُنڌَڻ (ɓʊnd̪ʰαʔɳ, ɓʊnd̪ʰəɳ)ٻَنڌيِ (ɓənd̪ʰyɪ)ٻُنڊڙُ (ɓʊnɖɽʊ)
ٻِنڊيِ (ɓɪnɖyɪ)ٻَنگُ (ɓəngʊ)ٻَنگاريِ (ɓəngɑryɪ)
ٻَنو (ɓəno)ٻَنو (ɓəno)ٻنو (ɓno)
ٻنهَنيِ ٻِنهِنِ (ɓnhənyɪ ɓɪnhɪnɪ)ٻَنِيِ (ɓənyɪ)ٻِنِيِ (ɓɪnyɪ)
ٻُڻُگُ (ɓʊɳʊgʊ)ٻِڻِگَ (ɓɪɳɪgə)ٻَڻِنگُ (ɓəɳɪngʊ)
ٻِواٽو (ɓɪvɑʈo)ٻَوانجِرو (ɓəvɑnʤɪro)ٻُوٿو (ɓut̪ʰo)
ٻُوٽُ (ɓuʈʊ)ٻُوٽَڻُ (ɓuʈəɳʊ)ٻُوٽو (ɓuʈo)
ٻُوجهَه (ɓuʤhəh)ٻوجهو (ɓoʤho)ٻُوچُ (ɓuʧʊ)
ٻوڌِ (ɓod̪ʰɪ)ٻوڌُ (ɓod̪ʰʊ)ٻوڌِ (ɓod̪ʰɪ)
ٻوڏيو (ɓoɗyo)ٻورُ (ɓorʊ)ٻُور (ɓur)
ٻُورُ (ɓurʊ)ٻُورَڻُ (ɓurəɳʊ)ٻورو (ɓoro)
ٻُورو (ɓuro)ٻِوَرْهِيو (ɓɪvərhyo)ٻوريِ (ɓoryɪ)
ٻُوريِ (ɓuryɪ)ٻوڙُ (ɓoɽʊ)ٻوڙَڻُ (ɓoɽəɳʊ)
ٻوڙو (ɓoɽo)ٻوڙيِ گهَل (ɓoɽyɪ ghəl)ٻُوڙو (ɓuɽo)
ٻوڙيِ (ɓoɽyɪ)ٻُوساٽَڻُ (ɓusɑʈəɳʊ)ٻوڪِجَڻُ (ɓokɪʤəɳʊ)
ٻوڪَڻُ (ɓokəɳʊ)ٻوڪو (ɓoko)ٻوڪِيِ (ɓokyɪ)
ٻوڪِيُون (ɓokyun)ٻوگهو (ɓogho)ٻولاهو (ɓolɑho)
ٻولِڙيو (ɓolɪɽyo)ٻولَڻُ (ɓoləɳʊ)ٻُونگَرُ (ɓungərʊ)
ٻُوھُ (ɓuhʊ)ٻُوهو (ɓuho)ٻوئِٿو (ɓoʔɪt̪ʰo)
ٻهارَ (ɓhɑrə)ٻُهارَڻُ (ɓʊhɑrəɳʊ)ٻُهارو (ɓʊhɑro)
ٻُهَرُ (ɓʊhərʊ)ٻُهارو (ɓʊhɑro)ٻُهاڙُ (ɓʊhɑɽʊ)
ٻِهاڻِ (ɓɪhɑɳɪ)ٻَهِٻِهِ (ɓəhɪɓɪhɪ)ٻَهڄاڻُ (ɓəhʄɑɳʊ)
ٻِهَرُ (ɓɪhərʊ)ٻِهَرپيريِ (ɓɪhərperyɪ)ٻِهَرَنئَن (ɓɪhərənʔən)
ٻِهَرَ (ɓɪhərə)ٻَهِڙَ (ɓəhɪɽə)ِٻِهَڙ (ɪɓɪhəɽ)
ٻِهَفْتو (ɓɪhəft̪o)ٻَهڪَڻُ (ɓəhkəɳʊ)ٻِهُکگُڻُ ٻِهَگُڻو ٻِهُگُڻ (ɓɪhʊkʰgʊɳʊ ɓɪhəgʊɳo ɓɪhʊgʊɳ)
ٻَهِل (ɓəhɪl)ٻِهَنرڪِيِ (ɓɪhənrkyɪ)ٻِهِڻيِ (ɓɪhɪɳyɪ)
ٻِهو (ɓɪho)ٻِهُوَچَنُ (ɓɪhvəʧənʊ)ٻِهُون (ɓɪhun)
ٻِهيِ (ɓɪhyɪ)ٻَهيڙو (ɓəheɽo)ٻئَار (ɓʔαr)
ٻِئَڙُ (ɓɪʔəɽʊ)ٻَئِيِ (ɓəʔyɪ)ٻِئَيِ ليڪيِ (ɓɪʔəyɪ lekyɪ)
ٻِيِ (ɓyɪ)ٻِيارَ (ɓyɑrə)ٻِياسِيِ (ɓyɑsyɪ)
ٻِيانَوي (ɓyɑnəve)ٻِيانِيِ (ɓyɑnyɪ)ٻِيائِيِ (ɓyɑʔyɪ)
ٻِيٽُ (ɓiʈʊ)ٻِيٽَڻُ (ɓiʈəɳʊ)ٻِيٽَ (ɓiʈə)
ٻيٽو (ɓeʈo)ٻِيجَ (ɓiʤə)ٻِيجارو ٻِيجو ٻِيجارَڻُ (ɓiʤɑro ɓiʤo ɓiʤɑrəɳʊ)
ٻِيجاريِ (ɓiʤɑryɪ)ٻِيجَڙَ (ɓiʤəɽə)ٻِيجَڪُ (ɓiʤəkʊ)
ٻِيجو (ɓiʤo)ٻيجِيِ (ɓeʤyɪ)ٻيڇَلَ (ɓeʧʰələ)
ٻيديِ (ɓed̪yɪ)ٻيڏو (ɓeɗo)ٻِيرُ (ɓirʊ)
ٻيرِ (ɓerɪ)ٻيراگوريِ گِيارِسِ (ɓerɑgoryɪ gyɑrɪsɪ)ٻيرِچُو (ɓerɪʧu)
ٻيرِڙو (ɓerɪɽo)ٻيرَڻُ (ɓerəɳʊ)ٻيرو (ɓero)
ٻيِڙِٻَنو (ɓyɪɽɪɓəno)ٻِيڙَڻُ (ɓiɽəɳʊ)ٻِيڙو (ɓiɽo)
ٻيڪَڙُ (ɓekəɽʊ)ٻيڪِڙَڻُ (ɓekɪɽəɳʊ)ٻيڪَڻُ (ɓekəɳʊ)
ٻيڪَههُ (ɓekəhhʊ)ٻيگهِيِ (ɓeghyɪ)ٻيلههَ ، ٻيلَ (ɓelhhə, ɓelə)
ٻيلاٽِيِ (ɓelɑʈyɪ)ٻيلارو (ɓelɑro)ٻيلاسَ (ɓelɑsə)
ٻيلَنگ (ɓeləng)ٻيلَڻُ (ɓeləɳʊ)ٻيلهاڙيِ راندِ (ɓelhɑɽyɪ rɑnd̪ɪ)
ٻيلَهڻُ (ɓeləhɳʊ)ٻيلهاڙِ (ɓelhɑɽɪ)ٻيلِيِ (ɓelyɪ)
ٻينئَون (ɓenʔəon)ٻيِڻُ (ɓyɪɳʊ)ٻيِڻِ (ɓyɪɳɪ)
ٻِيهَرَ (ɓihərə)ٻِيهَڻَ (ɓihəɳə)ٻيئِيِ (ɓeʔyɪ)