مَدَدَ (məd̪əd̪ə)مَطلَبُ (mət̪ləbʊ)مِٺائيِ (mɪʈʰɑʔyɪ)
مالا (mɑlɑ)مَڇيِ (məʧʰyɪ)موُريِ (mvʊryɪ)
مَيزَ (məezə)مورُ (morʊ)مَکِ (məkʰɪ)
ميلو (melo)مَوجَ (məoʤə)مانيِ (mɑnyɪ)
مَہَلَ (məhələ)مَرضيِ (mərzyɪ)مَزو (məzo)
مِہِرَ (mɪhɪrə)مَکہِ (məkʰhɪ)مَڇَرُ (məʧʰərʊ)
مُنگھَڻُ (mʊnghəɳʊ)ماکيِءَ جيِ مَکہِ (mɑkʰyɪʔə ʤyɪ məkʰhɪ)مَٿو (mət̪ʰo)
ميِنہُن (myɪnhʊn)مَڪائيِ (məkɑʔyɪ)ميوو (myvo)
مَوسَميِ (məosəmyɪ)مِرچُ (mɪrʧʊ)مَٽَرُ (məʈərʊ)
ميھِن (mehɪn)مُنھُن (mʊnhʊn)مُڇَ (mʊʧʰə)
مُٺِ (mʊʈʰɪ)موڪِلَڻُ (mokɪləɳʊ)مَدَدَ ڏِيَڻُ (məd̪əd̪ə ɗyəɳʊ)
مُعاف ڪَرَڻُ (mʊæɑf kərəɳʊ)ميِنہُن پَوَڻُ (myɪnhʊn pəvəɳʊ)م (m)
مان (mɑn)مان (mɑn)موُن (mvʊn)
مِٺو (mɪʈʰo)مُشڪِلُ (mʊʃkɪlʊ)ميرو (mero)
مَہانگو (məhɑngo)مَضبوُطُ (məzbvʊt̪ʊ)مان (mɑn)
موُن (mvʊn)مُنھُنجو (mʊnhʊnʤo)مَردانو (mərd̪ɑno)
مُمِڪِنَ (mʊmɪkɪnə)ماڻہوُ (mɑɳhvʊ)مَسُ (məsʊ)
ميزَ (mezə)مِٽيِ (mɪʈyɪ)مالہيِ (mɑlhyɪ)
مَزوُرُ (məzvʊrʊ)مَولِويِ (məolɪvyɪ)موتيِ (mot̪yɪ)
مَردُ (mərd̪ʊ)مِزاجُ (mɪzɑʤʊ)مَہَربانيِ (məhərbɑnyɪ)
ماءُ (mɑʔʊ)مُڙَسُ (mʊɽəsʊ)ماءُ پيِءُ (mɑʔʊ pyɪʔʊ)
ماڪَ (mɑkə)ماندو (mɑnd̪o)مايوُسُ (mɑyvʊsʊ)
مُبارَڪُ (mʊbɑrəkʊ)مَتارو (mət̪ɑro)مَتِوالو (mət̪ɪvɑlo)
مُحَتاجُ (mʊhət̪ɑʤʊ)مُختِيارُ (mʊxt̪yɑrʊ)مَستُ (məst̪ʊ)
مُشڪِلُ (mʊʃkɪlʊ)مَعافُ (məæɑfʊ)مُفتُ (mʊft̪ʊ)
مُکہُ (mʊkʰhʊ)مُمڪِنُ (mʊmkɪnʊ)مُناسِبُ (mʊnɑsɪbʊ)
مُنتَقِلُ (mʊnt̪əqɪlʊ)مَنظوُرُ (mənzvʊrʊ)مِنو (mɪno)
مَوجوُدُ (məoʤvʊd̪ʊ)مَوروُثيِ (məorvʊsyɪ)موڳو (moɠo)
موٽيِ (moʈyɪ)موُجِبِ (mvʊʤɪbɪ)مَڃَڻُ (məɲəɳʊ)
مَچَڻُ (məʧəɳʊ)مَرَڻُ (mərəɳʊ)مِلَڻُ (mɪləɳʊ)
مَہيِنو (məhyɪno)مَنجھَندِ (mənʤhənd̪ɪ)مَوسَمَ (məosəmə)
ميِٽَرُ (myɪʈərʊ)مُنو (mʊno)مَسواڙَ (məsvɑɽə)
مَنگَلُ (məngəlʊ)مَنجھَندِ جو (mənʤhənd̪ɪ ʤo)مَگَرُ (məgərʊ)
مَتان (mət̪ɑn)مَچُڻُ (məʧʊɳʊ)مالِڪُ (mɑlɪkʊ)
مامو (mɑmo)ماھِرُ (mɑhɪrʊ)ماڻُھوُ (mɑɳʊhvʊ)
مائِٽُ (mɑʔɪʈʊ)مَڇيِ (məʧʰyɪ)مَرمَتَ (mərmət̪ə)
مُستَقبِلُ (mʊst̪əqbɪlʊ)مُشاھِدو (mʊʃɑhɪd̪o)مَعامِلو (məæɑmɪlo)
مُقابِلو (mʊqɑbɪlo)مُلاقاتَ (mʊlɑqɑt̪ə)مُلڪُ (mʊlkʊ)
مَنزِلَ (mənzɪlə)موڪَلَ (mokələ)مُھاڻو (mʊhɑɳo)
ميڙُ (meɽʊ)مَ (mə)ماتُ (mɑt̪ʊ)
ماتِ (mɑt̪ɪ)ماتا (mɑt̪ɑ)ماتابُ (mɑt̪ɑbʊ)
ماتامُ (mɑt̪ɑmʊ)ماتِرِ (mɑt̪ɪrɪ)ماٿامو (mɑt̪ʰɑmo)
ماٿَرِ (mɑt̪ʰərɪ)ماٽَ (mɑʈə)ماٽو (mɑʈo)
A small earthen vessel for keeping flour, &c., in. ماٽئيِ جوپلو A palla fish caught by a ماٽير [gf]opp․ to ڀَنَ جوپلو[/gf] ماٽِيَرُ  (bʰənə )ماٽِئَڙو (mɑʈɪʔəɽo)ماٽِي (mɑʈi)
ماٺِ (mɑʈʰɪ)ماپُ، ماپَ (mɑpʊ, mɑpə)ماجِران (mɑʤɪrɑn)
ماڃارو (mɑɲɑro)ماڃَڻُ (mɑɲəɳʊ)ماڃُو (mɑɲu)
ماڃُوٺو (mɑɲuʈʰo)ماڃِي (mɑɲi)ماچِ (mɑʧɪ)
ماچُ (mɑʧʊ)ماچيِزَ (mɑʧyɪzə)ماڇِ (mɑʧʰɪ)
ماڇانگُ (mɑʧʰɑngʊ)ماڇِڙو (mɑʧʰɪɽo)ماڇِي (mɑʧʰi)
ماخُولِيا (mɑxulyɑ)مادِ (mɑd̪ɪ)مادُ (mɑd̪ʊ)
مادَرِ (mɑd̪ərɪ)مادو (mɑd̪o)مادِي (mɑd̪i)
ماڏوڙِي (mɑɗoɽi)مارَ (mɑrə)مارُ (mɑrʊ)
مارِ (mɑrɪ)مارِ (mɑrɪ)مارچوڪَرَڻُ (mɑrʧokərəɳʊ)
مارِڪو (mɑrɪko)مارِگُہ (mɑrɪgʊh)مارَنگُ (mɑrəngʊ)
مارُو، مارو، مارَڻُ (mɑru, mɑro, mɑrəɳʊ)مارو (mɑro)مارُو (mɑru)
ماروٽُ (mɑroʈʊ)مارِوَلَ (mɑrɪvələ)مارُئيءَ جوپَٿَرُ (mɑrʊʔeʔə ʤopət̪ʰərʊ)
ماري (mɑre)مارِيو (mɑryo)ماڙِ (mɑɽɪ)
ماڙِ (mɑɽɪ)ماڙو (mɑɽo)ماڙُهپائِي، ماڙُهُو ڇيڙُهُون، ماڙُهُو (mɑɽʊhpɑʔi, mɑɽʊhu, ʧʰeɽʊhun, mɑɽʊhu)
ماڙِي (mɑɽi)ماڙِيچو (mɑɽiʧo)مازادُ (mɑzɑd̪ʊ)
مازِران (mɑzɪrɑn)ماسُ (mɑsʊ)ماسُ (mɑsʊ)
ماساتُ (mɑsɑt̪ʊ)ماسِتانُ (mɑsɪt̪ɑnʊ)ماسَڙُ (mɑsəɽʊ)
ماسو (mɑso)ماسِيِ (mɑsyɪ)ماشااَلّلهُ (mɑʃɑəlllhʊ)
ماشو (mɑʃo)ماضِيِ (mɑzyɪ)مافو (mɑfo)
ماڪا (mɑkɑ)ماڪُرُ (mɑkʊrʊ)ماڪَڙِ (mɑkəɽɪ)
ماڪُڙِيارِي (mɑkʊɽyɑri)ماڪوڙو (mɑkoɽo)ماکِي (mɑkʰi)
ماڳُ (mɑɠʊ)ماگهُہ (mɑghʊh)ماڳَهِين (mɑɠəhin)
ماڱَرُ (mɑŋərʊ)مالَ (mɑlə)مالُ (mɑlʊ)
مالِپُڙو (mɑlɪpʊɽo)مالَشِ (mɑləʃɪ)مالَڪَنگِڻِيِ (mɑləkəngɪɳyɪ)
مالِڪَوْنسُ (mɑlɪkəonsʊ)مالَها (mɑləhɑ)مالهاٽو (mɑlhɑʈo)
مالِهيِ (mɑlɪhyɪ)مالِي (mɑli)مالِياٽو (mɑlyɑʈo)
مالِياخُولِيا (mɑlyɑxulyɑ)مامَ (mɑmə)ماماڻو (mɑmɑɳo)
مامِرو (mɑmɪro)مامَڻُ (mɑməɳʊ)مامُورُ (mɑmurʊ)
مامُوئِيِ (mɑmuʔyɪ)ماموئيِ ٿِيَڻُ (mɑmoʔyɪ t̪ʰyəɳʊ)مامِيرو (mɑmiro)
مانَ (mɑnə)مانُ (mɑnʊ)Hor.ourably, respectfully. مانَپَتْرُ  ()
مانا (mɑnɑ)مانارِٿُ (mɑnɑrɪt̪ʰʊ)مانارو (mɑnɑro)
مانجهِہ (mɑnʤhɪh)مانجهان (mɑnʤhɑn)مانجهاندِڙِي (mɑnʤhɑnd̪ɪɽi)
مانۡجهانۡدو (mɑnʤhɑnd̪o)مانِجهلان (mɑnɪʤhlɑn)مانجهو (mɑnʤho)
مانجهُومَڻْيو (mɑnʤhuməɳyo)مانجهِي (mɑnʤhi)مانجهيرُو (mɑnʤheru)
ماندِ (mɑnd̪ɪ)ماندڪائِي (mɑnd̪kɑʔi)مانڌاڻو (mɑnd̪ʰɑɳo)
مانڌاڻِيِ (mɑnd̪ʰɑɳyɪ)مانڊاڻو (mɑnɖɑɳo)مانڊِڻِيِ (mɑnɖɪɳyɪ)
مانڊُئو (mɑnɖʊʔo)مانڊِي (mɑnɖi)مانسُ (mɑnsʊ)
مانَعُ (mɑnəæʊ)مانُکُ (mɑnʊkʰʊ)مانگَہ (mɑngəh)
مانۡگَرمَڇُ (mɑngərməʧʰʊ)مانگهَہ (mɑnghəh)مانگهُہ (mɑnghʊh)
مانَندُ (mɑnənd̪ʊ)مانون (mɑnon)مانهَ (mɑnhə)
مانهِن (mɑnhɪn)مانهِيان (mɑnhyɑn)مانهِين (mɑnhin)
مانئِجَڻُ (mɑnʔɪʤəɳʊ)مانِيِ (mɑnyɪ)ماڻُ (mɑɳʊ)
ماڻُ (mɑɳʊ)ماڻِڪُ (mɑɳɪkʊ)ماڻِڪِيِ (mɑɳɪkyɪ)
ماڻَڻُ (mɑɳəɳʊ)ماڻُهو (mɑɳʊho)ماڻي (mɑɳe)
ماهُ (mɑhʊ)ماهُ (mɑhʊ)ماهِرُ (mɑhɪrʊ)
ماهِلُ (mɑhɪlʊ)ماهو (mɑho)ماهُوتُ (mɑhut̪ʊ)
ماهِيِ (mɑhyɪ)ماهيِ خور (mɑhyɪ xor)ماهِي (mɑhi)
ماهِيانو (mɑhyɑno)ماهِيَتَ (mɑhyət̪ə)ماهِيچو (mɑhiʧo)
ماهِيَڙُ (mɑhyəɽʊ)ماهِيو (mɑhyo)مائِلُ (mɑʔɪlʊ)
مائِڻُ (mɑʔɪɳʊ)مائو (mɑʔo)مائِيِ (mɑʔyɪ)
مائيِ نڪرڻ (mɑʔyɪ nkrɳ)مايا (mɑyɑ)مايَرِ (mɑyərɪ)
مايو (mɑyo)مايُوسُ (mɑyusʊ)مُباحُ (mʊbɑhʊ)
مُباحِثو (mʊbɑhɪso)مَبادا (məbɑd̪ɑ)مُبارَکيِ (mʊbɑrəkʰyɪ)
مُبارو (mʊbɑro)مُبالَغو (mʊbɑləɣo)مُباهِيِ (mʊbɑhyɪ)
مُبَدِّلِ (mʊbəd̪ɪɪlɪ)مُبِتِلا (mʊbɪt̪ɪlɑ)مُبِرو (mʊbɪro)
مُبَهْمُ (mʊbəhmʊ)مُبِينُ (mʊbinʊ)مَتِ (mət̪ɪ)
مَتُ (mət̪ʊ)مَتاعُ (mət̪ɑæʊ)مَتاهُ (mət̪ɑhʊ)
مُتَبَدِلِ (mʊt̪əbəd̪ɪlɪ)متبدل ڪنڊوُن (mt̪bd̪l knɖvʊn)مُتَحَرُّڪُ (mʊt̪əhərrʊkʊ)
مُتَحْمِّلُ (mʊt̪əhmɪɪlʊ)مِتْرُ (mɪt̪rʊ)مُتِرْڪو (mʊt̪ɪrko)
مُتِريِ (mʊt̪ɪryɪ)مَتْريِ (mət̪ryɪ)مُتَشَڪيِ (mʊt̪əʃəkyɪ)
مُتْصَديِ (mʊt̪səd̪yɪ)مُتَصَرّفُ (mʊt̪əsərrfʊ)مُتَعَصَّبُ (mʊt̪əæəssəbʊ)
مُتَعْديِ (mʊt̪əæd̪yɪ)مُتَعَهِدِ (mʊt̪əæəhɪd̪ɪ)مُتَفَرْقو (mʊt̪əfərqo)
مُتَفِقُ (mʊt̪əfɪqʊ)مُتَڪَاِّمُ (mʊt̪əkɪɪmʊ)مُتَلاشی (mʊt̪əlɑʃe)
مَتَنُ (mət̪ənʊ)مَتَڻ (mət̪əɳ)مَتو (mət̪o)
مُتو (mʊt̪o)مُتَوَجَهُ (mʊt̪əvəʤəhʊ)مُتَوَسِّطُ (mʊt̪əvəsɪɪt̪ʊ)
مُتَوَڪِّلُ (mʊt̪əvəkɪɪlʊ)مُتَهِبو (mʊt̪əhɪbo)مُتَهَرُ (mʊt̪əhərʊ)
مَتَئيِ (mət̪əʔyɪ)مِتيِ (mɪt̪yɪ)مِتيرو (mɪt̪ero)
مَتِيلو (mət̪ilo)مَٿَ (mət̪ʰə)مَٿُ (mət̪ʰʊ)
مَٿاميڙَ، مَٿامو، مَٿاڪُٽَ (mət̪ʰɑmeɽə, mət̪ʰɑmo, mət̪ʰɑkʊʈə)مِٿُنُ (mɪt̪ʰʊnʊ)مَٿَڻُ (mət̪ʰəɳʊ)
مٿي جوسۇر (mt̪ʰe ʤosvʊr)مَٿون (mət̪ʰon)مَٿي (mət̪ʰe)
مَٿيرُ (mət̪ʰerʊ)مِٿْيا (mɪt̪ʰyɑ)مَٽُ (məʈʊ)
مُٽُ (mʊʈʊ)مِٽَ (mɪʈə)مِٽُ (mɪʈʊ)
مَٽا (məʈɑ)مُٽَانگو، مُٽاکِرو (mʊʈαngo, mʊʈɑkʰɪro)مُٽائِڻُ (mʊʈɑʔɪɳʊ)
مِٽاِئَڻُ (mɪʈɪʔəɳʊ)مَٽِجَڻُ (məʈɪʤəɳʊ)مِٽِرُ (mɪʈɪrʊ)
مُٽِڪُ (mʊʈɪkʊ)مَٽِڪَو (məʈɪkəo)مُٽْڪو (mʊʈko)
مَٽَڻُ (məʈəɳʊ)مُٽَڻُ (mʊʈəɳʊ)مِٽَڻُ (mɪʈəɳʊ)
مُٽو (mʊʈo)مِٽِئَڪَٿُ (mɪʈɪʔəkət̪ʰʊ)مِٽِيَرُ (mɪʈyərʊ)
مَٺُ (məʈʰʊ)مَٺُ (məʈʰʊ)مَٺارَڻُ (məʈʰɑrəɳʊ)
مَٺاڻِ (məʈʰɑɳɪ)مِٺاڻُ (mɪʈʰɑɳʊ)مُٺِڙيِ (mʊʈʰɪɽyɪ)
مِٺِڙيِ (mɪʈʰɪɽyɪ)مُٺِڙِيو (mʊʈʰɪɽyo)!مُٺُسُ ڙي مُٺُسُ (ɽe mʊʈʰʊsʊ)
مَٺو (məʈʰo)مَٺوگُهرَڻُ (məʈʰogʊhrəɳʊ)مَٺَ گهُرائيِ (məʈʰə ghʊrɑʔyɪ)
مُٺو (mʊʈʰo)مِٺوڪري ڀوڳڻ (mɪʈʰokre bʰoɠɳ)ميٺرڙو (meʈʰrɽo)
مِٺۇ (mɪʈʰvʊ)مِٺيِ (mɪʈʰyɪ)مَٺِيان (məʈʰyɑn)
مٺيان ڀائڻ -لڳڻ (mʈʰyɑn bʰɑʔɳ )مُٺِيو (mʊʈʰyo)مِثالُ (mɪsɑlʊ)
مَثانو (məsɑno)مُثْبَتُ (mʊsbət̪ʊ)مِثِلُ (mɪsɪlʊ)
مَثْنَويِ (məsnəvyɪ)مُثَنيٰ (mʊsəneȳ)مَپَ (məpə)
مَپُ (məpʊ)مِجازُ (mɪʤɑzʊ)مَجاڪُ (məʤɑkʊ)
مَجالَ (məʤɑlə)مُجاوَرُ (mʊʤɑvərʊ)مَجْبۇرُ (məʤbvʊrʊ)
مُجِرا (mʊʤɪrɑ)مُجَرِّبُ (mʊʤərɪɪbʊ)مُجَرِّدُ (mʊʤərɪɪd̪ʊ)
مُجِرَو (mʊʤɪrəo)مُجَسِّمُ (mʊʤəsɪɪmʊ)مُجَلْديِ (mʊʤəld̪yɪ)
مَجْلَسَ، مَجِلَسَ (məʤləsə, məʤɪləsə)مِيرمَجْلَسَ (mirməʤləsə)مُجَمِّلُ (mʊʤəmɪɪlʊ)
مَجْمَعَ (məʤməæə)مَجْنُون (məʤnun)مَجُوسُ (məʤusʊ)
مَجْهُولُ (məʤhulʊ)مِجيجيِ (mɪʤeʤyɪ)مَجيِدُ (məʤyɪd̪ʊ)
مُجيرو (mʊʤero)مِڄَ (mɪʄə)مِڄالو (mɪʄɑlo)
مَڄُو (məʄu)مَجهاندڙو (məʤhɑnd̪ɽo)مُجهُوڙو (mʊʤhuɽo)
مُڃَ (mʊɲə)مِڃَ (mɪɲə)مَڃَرُ (məɲərʊ)
مَڃُريِ (məɲʊryɪ)مَڃَتِ (məɲət̪ɪ)مَڃُٺَ (məɲʊʈʰə)
مُچُ (mʊʧʊ)مَچائِڻُ (məʧɑʔɪɳʊ)مُچِرْڪو (mʊʧɪrko)
مِچْڪائِڻُ (mɪʧkɑʔɪɳʊ)مُچُڪو (mʊʧʊko)مَچُلائِڻُ (məʧʊlɑʔɪɳʊ)
مُچِلْڪو (mʊʧɪlko)مُچو (mʊʧo)مَڇُ (məʧʰʊ)
مَڇَڏُ (məʧʰəɗʊ)مَڇِليِ (məʧʰɪlyɪ)مَڇَندَرُ (məʧʰənd̪ərʊ)
مَڇُڻِ (məʧʰʊɳɪ)مُڇَڻُ (mʊʧʰəɳʊ)مَڇُئَو (məʧʰʊʔəo)
مڇيِءَمان ڪنڊاڪڍڻ (mʧʰyɪʔəmɑn knɖɑkɖʰɳ)مُڇيِ (mʊʧʰyɪ)مُحابو (mʊhɑbo)
مُحاسِبُ (mʊhɑsɪbʊ)مُحافِظُ (mʊhɑfɪzʊ)مَحافَو (məhɑfəo)
مَحالُ (məhɑlʊ)مَحاِلڪاري (məhɪlkɑre)مُحاوِرو (mʊhɑvɪro)
مُحُبُّ (mʊhʊbbʊ)مَحَبُوبُ (məhəbubʊ)مُحَتْسِبُ (mʊhət̪sɪbʊ)
مَحْجُوبُ (məhʤubʊ)مَحْدُودُ (məhd̪ud̪ʊ)مِحِرابُ (mɪhɪrɑbʊ)
محرابيِ (mhrɑbyɪ)مَحَرَرُ (məhərərʊ)محرڙي (mhrɽe)
مُحَرَمُ (mʊhərəmʊ)مَحْرَمُ (məhrəmʊ)مَحْروُمُ (məhrvʊmʊ)
مُحْسِنُ (mʊhsɪnʊ)مَحْسُوسُ (məhsusʊ)مَحْشَرُ (məhʃərʊ)
مَحَصِلُ ٿِئَڻُ (məhəsɪlʊ t̪ʰɪʔəɳʊ)مَحَصُولَ (məhəsulə)مَحْض (məhz)
مَحَظُوظُ (məhəzuzʊ)مَحْفِلَ (məhfɪlə)مَحْفوُظُ (məhfvʊzʊ)
مُحَقَقُ (mʊhəqəqʊ)مَحَڪُمُ (məhəkʊmʊ)مُحْڪِمو (mʊhkɪmo)
مَحْڪوُمُ (məhkvʊmʊ)مَحَلَ (məhələ)محالڪاري (mhɑlkɑre)
مَحَلاتُ (məhəlɑt̪ʊ)مَحْلو (məhlo)مَحْموُدي (məhmvʊd̪e)
مِحْنَتَ (mɪhnət̪ə)مُحِوُٿِئَڻُ (mʊhɪvʊt̪ʰɪʔəɳʊ)مَحْوَر (məhvər)
مُحِيتُ (mʊhit̪ʊ)مُخادِمُ (mʊxɑd̪ɪmʊ)مُخاطِبُ (mʊxɑt̪ɪbʊ)
مُخالِفُ (mʊxɑlɪfʊ)مُخَبِرُ (mʊxəbɪrʊ)مُخَبو (mʊxəbo)
مُخْتَصِرُ (mʊxt̪əsɪrʊ)مختصرنويسي (mxt̪srnvese)مُخْتَلِفُ (mʊxt̪əlɪfʊ)
مُخْتِيارُ (mʊxt̪yɑrʊ)مختيارڪار (mxt̪yɑrkɑr)مختيارنامو (mxt̪yɑrnɑmo)
مُخۡتِيارِي (mʊxt̪yɑri)مَخْدُومُ (məxd̪umʊ)مَخْرُوطِ (məxrut̪ɪ)
مَخْزَنُ (məxzənʊ)مَخْصوُصُ (məxsvʊsʊ)مَخْفِي (məxfi)
مُخْلِصُ (mʊxlɪsʊ)مَخْلوُقُ (məxlvʊqʊ)مخلوقات (mxloqɑt̪)
مَخْمَلُ (məxməlʊ)مَخموُرُ (məxmvʊrʊ)مُخُنَّثُ (mʊxʊnnəsʊ)
مَخولُ (məxolʊ)مَدُ (məd̪ʊ)مَدُّ (məd̪̪ʊ)
مَدارُ (məd̪ɑrʊ)مَدارُ (məd̪ɑrʊ)مَدارَٿُ (məd̪ɑrət̪ʰʊ)
مُدَامُ (mʊd̪αmʊ)مَدُّبِرُ (məd̪̪ʊbɪrʊ)مُدَتَ (mʊd̪ət̪ə)
مَدَحَ (məd̪əhə)مُدَرُ (mʊd̪ərʊ)مَدُرا (məd̪ʊrɑ)
مُدْرا (mʊd̪rɑ)مُدَرِّسُ (mʊd̪ərɪɪsʊ)مُدَّعا (mʊd̪̪əæɑ)
مُدَّعيِ اِليْه (mʊd̪̪əæyɪ ɪleh)مدعيه (md̪æeh)مُدِگَر (mʊd̪ɪgər)
مُدَلِ (mʊd̪əlɪ)مُدَمَّغُ (mʊd̪əmməɣʊ)مَدَنُ (məd̪ənʊ)
مَدِنَظَرَ (məd̪ɪnəzərə)مَدو (məd̪o)مُدو (mʊd̪o)
مُدَوَرُ (mʊd̪əvərʊ)مَدَئوُ (məd̪əʔvʊ)مَدِيانُ (məd̪yɑnʊ)
مَڌُ (məd̪ʰʊ)مَڌَمَچَڻُ (məd̪ʰəməʧəɳʊ)مَڌُ (məd̪ʰʊ)
مَڌُرُ (məd̪ʰʊrʊ)مَڌَمُ (məd̪ʰəmʊ)مَڌِيانُ (məd̪ʰyɑnʊ)
مَڌْيَسْتُ (məd̪ʰyəst̪ʊ)مَڌِيَمَ (məd̪ʰyəmə)مَڏَ (məɗə)
مَڏُ (məɗʊ)مَڏارُ (məɗɑrʊ)مُڏو (mʊɗo)
مَڏَهين (məɗəhen)مَڏيِ (məɗyɪ)مَڏيئوُ (məɗeʔvʊ)
مُدا (mʊd̪ɑ)مُڍو (mʊɖʰo)مَذاقَ (məZɑqə)
مُذَڪَّرُ (mʊZəkkərʊ)مَذْڪوُرُ (məZkvʊrʊ)مَذَهَبُ (məZəhəbʊ)
مَذۡهَبِي (məZhəbi)مُرَ (mʊrə)مِرُ (mɪrʊ)
مُرادَ (mʊrɑd̪ə)مَرارِي (mərɑri)مُراسۡلو (mʊrɑslo)
مُراقِبو (mʊrɑqɪbo)مَرامَتَ (mərɑmət̪ə)مُرائِي (mʊrɑʔi)
مَرائِڻُ (mərɑʔɪɳʊ)مُرَبَّعُ (mʊrəbbəæʊ)مَرْبو (mərbo)
مَرْبوُطُ (mərbvʊt̪ʊ)مُرَبّيِ (mʊrəbbyɪ)مَرْتِبانُ (mərt̪ɪbɑnʊ)
مَرْتِبو (mərt̪ɪbo)مِرْتِيوُ (mɪrt̪yvʊ)مُرْٽو (mʊrʈo)
مَرْثِيو (mərsyo)مَرْجادِ، مَرْجاتا، مَرْجاتِ (mərʤɑd̪ɪ, mərʤɑt̪ɑ, mərʤɑt̪ɪ)مَرْجانِ (mərʤɑnɪ)
مِرْچَ (mɪrʧə)مِرِچِڙِي (mɪrɪʧɪɽi)مُرْچو (mʊrʧo)
مَرْچُوٺُ (mərʧuʈʰʊ)مَرَحْبا (mərəhbɑ)مَرَحُومُ (mərəhumʊ)
مَرْدُ (mərd̪ʊ)مرديِ (mrd̪yɪ)مُردارُ (mʊrd̪ɑrʊ)
مُرْدارَ (mʊrd̪ɑrə)مَرْدُمْ آزارُ (mərd̪ʊm ɑzɑrʊ)مَرْدَنُ (mərd̪ənʊ)
مِرْدَنگُ (mɪrd̪əngʊ)مُرْدو (mʊrd̪o)مَرْدوُدُ (mərd̪vʊd̪ʊ)
مِرْزا (mɪrzɑ)مُرْسُ (mʊrsʊ)مُرْسيِ (mʊrsyɪ)
مُرْسِلُ (mʊrsɪlʊ)مَرْضُ (mərzʊ)مَرْضِيلُ (mərzilʊ)
مُرْشِدُ (mʊrʃɪd̪ʊ)مَرْضِيِ (mərzyɪ)مرضيِءَ موجِبُ (mrzyɪʔə moʤɪbʊ)
مُرْغُ (mʊrɣʊ)مَرْغولُ (mərɣolʊ)مُرْفو (mʊrfo)
مَرَڪَ (mərəkə)مَرَڪُ (mərəkʊ)مَرْڪُ (mərkʊ)
مُرْڪَ (mʊrkə)مِرْڪَ (mɪrkə)مَرْڪائِڻُ (mərkɑʔɪɳʊ)
مِرْڪائِڻُ (mɪrkɑʔɪɳʊ)مُرْڪَبُ (mʊrkəbʊ)مَرْڪَزُ (mərkəzʊ)
مَرْڪَزُثِقْلُ (mərkəzʊsɪqlʊ)مَرْڪَڻُ (mərkəɳʊ)مُرْڪَڻُ (mʊrkəɳʊ)
مُرڪَڻو (mʊrkəɳo)مُرْڪيِ (mʊrkyɪ)مَرْگُ (mərgʊ)
مِرْگِي (mɪrgi)مِرْگهُہ (mɪrghʊh)مِرْگَہ تِرْشِنا (mɪrgəh t̪ɪrʃɪnɑ)
مِرْگَہ نَئِنيِ-لوچِنِي (mɪrgəh )مُرْلِيِ (mʊrlyɪ)مَرْمُ (mərmʊ)
مَرْمَتَ (mərmət̪ə)مُرْمِرا (mʊrmɪrɑ)مَرْمَڻُ (mərməɳʊ)
مِرُنئَاڻو (mɪrʊnʔαɳo)مَرُو (məru)مُرو (mʊro)
مَرْوانِي (mərvɑni)مَرُّوَتَ (mərrvət̪ə)مَروٽَ (məroʈə)
مُرَوِجُ (mʊrəvɪʤʊ)مَروڙَ (məroɽə)مَرْوَلَ (mərvələ)
مِرُون (mɪrun)مَرْوو (mərvo)مَرُوئَتَ (məruʔət̪ə)
مُرَوِي (mʊrəvi)مَرَهَمُ (mərəhəmʊ)مَرَهَڻُ (mərəhəɳʊ)
مَرَهو (mərəho)مَرْهياڙِي (mərhyɑɽi)مَرِي (məri)
مِرِي (mɪri)مَرِيِخَ (məryɪxə)مُرِيدُ (mʊrid̪ʊ)
مَرِيڙو (məriɽo)مَرِيضُ (mərizʊ)مَڙْدي، مَڙْدُ (məɽd̪e, məɽd̪ʊ)
مُڙْسُ (mʊɽsʊ)مَڙَڻُ (məɽəɳʊ)مِڙَڻُ (mɪɽəɳʊ)
مُڙَڻُ (mʊɽəɳʊ)مَڙهُ (məɽhʊ)مَڙَهڻُ (məɽəhɳʊ)
مَڙهيار (məɽhyɑr)مڙَهاڻِي (mɽəhɑɳi)مَڙهو (məɽho)
مَڙهِي (məɽhi)مُڙهِيِ (mʊɽhyɪ)مُڙهيِ (mʊɽhyɪ)
مِڙِيوئِي (mɪɽyoʔi)مَزاخَ (məzɑxə)مَزاڪَ (məzɑkə)
مِزِگانُ (mɪzɪgɑnʊ)مِزِمانُ (mɪzɪmɑnʊ)مَزُورُ (məzurʊ)
مَسَ (məsə)مُسافِرُ (mʊsɑfɪrʊ)مَساڪُ (məsɑkʊ)
مَسامُ (məsɑmʊ)مَسان (məsɑn)مَساڻُ (məsɑɳʊ)
مَساواتِ (məsɑvɑt̪ɪ)مَسْتُ (məst̪ʊ)مِسْتِرِي (mɪst̪ɪri)
مُسْتَطيِلُ (mʊst̪ət̪yɪlʊ)مُسْتَغَرْقُ (mʊst̪əɣərqʊ)مُسْتَقِبْلُ (mʊst̪əqɪblʊ)
مُسْتَقِيم (mʊst̪əqim)مَسْتَڪُ (məst̪əkʊ)مَسْتُوراتِ (məst̪urɑt̪ɪ)
مُسْتَوِي (mʊst̪əvi)مَسْتِي (məst̪i)مُسْتِي (mʊst̪i)
مِسِ ٿِئَڻُ (mɪsɪ t̪ʰɪʔəɳʊ)مَسْجِدَ (məsʤɪd̪ə)مَسُ چَٽو (məsʊ ʧəʈo)
مَسَحُ (məsəhʊ)مَسْخِرو (məsxɪro)مِسِرُ (mɪsɪrʊ)
مِسِرائِيِ (mɪsɪrɑʔyɪ)مَسْرَتَ (məsrət̪ə)مَسِرُورُ (məsɪrurʊ)
مُسَطَحَ (mʊsət̪əhə)مَسْطَرَ (məst̪ərə)مَسْڪِراتِ (məskɪrɑt̪ɪ)
مُسْڪو (mʊsko)مِسْڪِينُ (mɪskinʊ)مِسۡڪِينِي (mɪskini)
مُسَلَّمُ (mʊsəlləmʊ)مُسِلْمانُ (mʊsɪlmɑnʊ)مَسْلو (məslo)
مُسْلو (mʊslo)مُسَماتِ (mʊsəmɑt̪ɪ)مَسَ مَسَ (məsə məsə)
مِسِ مِسِ ڪرڻ (mɪsɪ mɪsɪ krɳ)مَسْنَدَ (məsnəd̪ə)مُسَڻُ (mʊsəɳʊ)
مِسو (mɪso)مَسِواڙَ (məsɪvɑɽə)مُسَوَدو (mʊsəvəd̪o)
مَسُورَجِيِ دالِ (məsurəʤyɪ d̪ɑlɪ)مُسَهِلَ (mʊsəhɪlə)مَسَئَلو (məsəʔəlo)
مُِسِيِ (mɪʊsyɪ)مَسِيتِ (məsit̪ɪ)مَسِيحُ (məsihʊ)
مَسين (məsen)مُشابِتَ (mʊʃɑbɪt̪ə)مُشاهِدو (mʊʃɑhɪd̪o)
مُشائِخُ (mʊʃɑʔɪxʊ)مُشْتِ (mʊʃt̪ɪ)مُشْتاقُ (mʊʃt̪ɑqʊ)
مُشْتَرَڪُ (mʊʃt̪ərəkʊ)مُشْتَري (mʊʃt̪əre)مُشْتَقُ (mʊʃt̪əqʊ)
مَشْٽِ (məʃʈɪ)مُشْٽَنڊو (mʊʃʈənɖo)مَشِرَقُ (məʃɪrəqʊ)
مَشِرۇ (məʃɪrvʊ)مَشْعَلُ (məʃæəlʊ)مَشْغوُلُ (məʃɣvʊlʊ)
مَشْقَ (məʃqə)مَشَقَّتِ (məʃəqqət̪ɪ)مَشْڪَ (məʃkə)
مُشْڪَ (mʊʃkə)مُشْڪَ (mʊʃkə)مُشْڪِلُ (mʊʃkɪlʊ)
مُشْڪَڻُ (mʊʃkəɳʊ)مُشْڪو (mʊʃko)مَشْڪۇرُ (məʃkvʊrʊ)
مَشْڪۇڪُ (məʃkvʊkʊ)مَشْوَرَتِ (məʃvərət̪ɪ)مُشَهِدو (mʊʃəhɪd̪o)
مَشَهَديِ (məʃəhəd̪yɪ)مَشَهوُرُ (məʃəhvʊrʊ)مَشِيرُ (məʃirʊ)
مَصاحِبُ (məsɑhɪbʊ)مَصالِحُ (məsɑlɪhʊ)مُصْعَفُ (mʊsæəfʊ)
مَصْدَرُ (məsd̪ərʊ)مِصْرَعَ (mɪsrəæə)مِصْرُ (mɪsrʊ)
مُصْطَفَيٰ (mʊst̪əfəeȳ)مَصْطَڪيِ (məst̪əkyɪ)مَصِلَتَ (məsɪlət̪ə)
مُصَلّو (mʊsəllo)مُصَنِّفُ (mʊsənɪɪfʊ)مَصْنۇعيِ (məsnvʊæyɪ)
مُصَوِّرُ (mʊsəvɪɪrʊ)مُصيِبَتَ (mʊsyɪbət̪ə)مُضارَعَ (mʊzɑrəæə)
مَضِبوُطُ (məzɪbvʊt̪ʊ)مُضِرُّ (mʊzɪrrʊ)مِضِرابُ (mɪzɪrɑbʊ)
مَضْمَضو (məzməzo)مَضْموُنُ (məzmvʊnʊ)مطُالَعَ (mt̪ʊɑləæə)
مُطِرْقو (mʊt̪ɪrqo)مُطْلَقُ (mʊt̪ləqʊ)مَطْلوُبُ (mət̪lvʊbʊ)
مُطِيعُ (mʊt̪iæʊ)مَعَ (məæə)مُعاوِنُ (mʊæɑvɪnʊ)
مَعْبُودُ (məæbud̪ʊ)مُعِتادُ (mʊæɪt̪ɑd̪ʊ)مُعْتَبِرُ (mʊæt̪əbɪrʊ)
مُعْتَدِلُ (mʊæt̪əd̪ɪlʊ)مُعْتَقِدُ (mʊæt̪əqɪd̪ʊ)مَعْطوُفيِ (məæt̪vʊfyɪ)
مُعْجِزو (mʊæʤɪzo)مَعْجوُنَ (məæʤvʊnə)مَعْدَنُ (məæd̪ənʊ)
مَعْذِرَتِ (məæZɪrət̪ɪ)مَعْدو (məæd̪o)مَعْذۇرُ (məæZvʊrʊ)
مِعْراجُ (mɪærɑʤʊ)مَعرِفَتَ (məærɪfət̪ə)مَعْرِڪو (məærɪko)
مُعَزِّزُ (mʊæəzɪɪzʊ)مَعْشوُقُ (məæʃvʊqʊ)مَعْصوُمُ (məæsvʊmʊ)
مُعَطَّلُ (mʊæət̪̪əlʊ)مُعَظَّمُ (mʊæəzzəmʊ)مَعْقوُلُ (məæqvʊlʊ)
مُعَلِّمُ (mʊæəlɪɪmʊ)مَعْلوُمُ (məælvʊmʊ)مَعْمارُ (məæmɑrʊ)
مَعْموُرُ (məæmvʊrʊ)مَعْمۇلُ (məæmvʊlʊ)مَعْنَيٰ (məænəeȳ)
مَعِيادُ (məæyɑd̪ʊ)مَغْرَبُ (məɣrəbʊ)مَغرۇرُ (məɣrvʊrʊ)
مَغْرُ (məɣrʊ)مُغُلُ (mʊɣʊlʊ)مُفاصِلو (mʊfɑsɪlo)
مُفْتُ (mʊft̪ʊ)مَفْتۇنُ (məft̪vʊnʊ)مُفْتيِ (mʊft̪yɪ)
مُفَرِّحُ (mʊfərɪɪhʊ)مُفَرَدُ (mʊfərəd̪ʊ)مُفْسِدُ (mʊfsɪd̪ʊ)
مُفَصِلُ (mʊfəsɪlʊ)مَفَعۇلُ (məfəævʊlʊ)مُفْلِسُ (mʊflɪsʊ)
مُفِيدُ (mʊfid̪ʊ)مُقابِلُ (mʊqɑbɪlʊ)مُقاشِفاتِ (mʊqɑʃɪfɑt̪ɪ)
مَقاطعو (məqɑt̪æo)مَقالُ (məqɑlʊ)مُقامُ (mʊqɑmʊ)
مَقْبِرَهَ (məqbɪrəhə)مَقِبوُلُ (məqɪbvʊlʊ)مِقْدارُ (mɪqd̪ɑrʊ)
مُقَدَّسُ (mʊqəd̪̪əsʊ)مُقَدَّمُ (mʊqəd̪̪əmʊ)مُقْدِّمو (mʊqd̪ɪɪmo)
مَقْدۇرُ (məqd̪vʊrʊ)مِقِراضَ (mɪqɪrɑzə)مُقَرَّرُ (mʊqərrərʊ)
مقررڪرڻ (mqrrkrɳ)مقررَيِ (mqrrəyɪ)مَقْصَدُ (məqsəd̪ʊ)
مِقْناطِيسُ (mɪqnɑt̪isʊ)مقناطيس حيوانيِ (mqnɑt̪es hyvɑnyɪ)مِقْناطِيسي سئيِ (mɪqnɑt̪ise sʔyɪ)
مُقَوّي (mʊqəvve)مِقْياسِ الْحِرارَتِ (mɪqyɑsɪ ɑlhɪrɑrət̪ɪ)مُقيسُ (mʊqesʊ)
مُقِيمُ (mʊqimʊ)مَڪَ (məkə)مُڪَ (mʊkə)
مَڪارُ (məkɑrʊ)مَڪالُ (məkɑlʊ)مَڪانُ (məkɑnʊ)
مَڪائِڻِ (məkɑʔɪɳɪ)مُڪْتِ (mʊkt̪ɪ)مَڪْتَبُ (məkt̪əbʊ)
مُڪْتو (mʊkt̪o)مُڪِٽُ (mʊkɪʈʊ)مَڪُرُ، مَڪَرُ (məkʊrʊ, məkərʊ)
مَڪَرُ (məkərʊ)مُڪِرُ (mʊkɪrʊ)مُڪِرڻُ (mʊkɪrɳʊ)
مَڪْرُوهُ (məkruhʊ)مَڪُريِ (məkʊryɪ)مِڪِريليِ، مَڪَريِ (mɪkɪrelyɪ, məkəryɪ)
مَڪَڙُ (məkəɽʊ)مَڪُڙو (məkʊɽo)مَڪِڙيِ (məkɪɽyɪ)
مُڪِڙي (mʊkɪɽe)مَڪَنو (məkəno)مَڪو (məko)
مُڪو (mʊko)مُڪِوا (mʊkɪvɑ)مَڪَئِڻِ (məkəʔɪɳɪ)
مَکَہ (məkʰəh)مَکِہ (məkʰɪh)مکہ (mkʰh)
مُکُہ (mʊkʰʊh)مِکَہ (mɪkʰəh)مَکائِڻُ (məkʰɑʔɪɳʊ)
مُڪِتَڻُ (mʊkɪt̪əɳʊ)مَڪَٽوُ (məkəʈvʊ)مِکِرُ (mɪkʰɪrʊ)
مُکِرا (mʊkʰɪrɑ)مُکِريِ (mʊkʰɪryɪ)مِکِريِليِ (mɪkʰɪryɪlyɪ)
مَڪَڻُ (məkəɳʊ)مَڪَڻَهارو (məkəɳəhɑro)مَڪِڻي (məkɪɳe)
مَکَو (məkʰəo)مُکْيَہ (mʊkʰyəh)مُکيِ (mʊkʰyɪ)
مُکِيارُ (mʊkʰyɑrʊ)مکياري (mkʰyɑre)مَکِيچۇسُ (məkʰiʧvʊsʊ)
مَکِْيوچَکِْيو (məkʰɪyoʧəkʰɪyo)مَگَرِ (məgərɪ)مُگِرو (mʊgɪro)
مَگَسُ (məgəsʊ)مَگَنُ (məgənʊ)مَڳُہ (məɠʊh)
مَگهَنُ (məghənʊ)مُگهو (mʊgho)مُڱُہ (mʊŋʊh)
مَڱائِڻُ (məŋɑʔɪɳʊ)مَڱَہ (məŋəh)مَڱِڻو (məŋɪɳo)
مَڱَرُ (məŋərʊ)مُڱِرو (mʊŋɪro)مَڱڻُ (məŋɳʊ)
مڱڻهار (mŋɳhɑr)مَڱِيتو (məŋit̪o)مُڱيريِ (mʊŋeryɪ)
مَلَ (mələ)مَلُ (məlʊ)مَلاحُ (məlɑhʊ)
مُلاحِظو (mʊlɑhɪzo)مَلارُ (məlɑrʊ)مَلاکِڙو (məlɑkʰɪɽo)
مَلامُ (məlɑmʊ)مَلاڻيِ (məlɑɳyɪ)مَلائِڪُ (məlɑʔɪkʊ)
ملائِڻُ (mlɑʔɪɳʊ)مِلائِڻُ (mɪlɑʔɪɳʊ)مَلائيِ (məlɑʔyɪ)
مُلائِيمُ (mʊlɑʔimʊ)مِلَتِ (mɪlət̪ɪ)مِلَّتِ (mɪllət̪ɪ)
مُلْتانيِ مِٽيِ (mʊlt̪ɑnyɪ mɪʈyɪ)مُلْٺي (mʊlʈʰe)مَلْجَڻُ (məlʤəɳʊ)
مُلْحِدُ (mʊlhɪd̪ʊ)مُلَحْظو (mʊləhzo)مِلْسَ (mɪlsə)
مَلعۇنُ (məlævʊnʊ)مَلَڪُ (mələkʊ)مَلْڪُ (məlkʊ)
مِلْڪَ (mɪlkə)مَلِڪُ (məlɪkʊ)مَلَمُ (mələmʊ)
مُلِمعو (mʊlɪmæo)مَلْمَلِ (məlməlɪ)مَلَنگُ (mələngʊ)
مَلَڻُ (mələɳʊ)مُلِڻِ (mʊlɪɳɪ)مَلِڻيِ (məlɪɳyɪ)
مَلو (məlo)مُلو (mʊlo)مَلوڇَلو (məloʧʰəlo)
مَلۇرُ (məlvʊrʊ)مَلۇڪُ (məlvʊkʊ)مَلۇلُ (məlvʊlʊ)
مُلومۇسِڙو-مۇسو ()مِلۇڻو (mɪlvʊɳo)مَلَهہ (mələhh)
مَلُهہ (məlʊhh)مُلُهہ (mʊlʊhh)مُلِهُہ (mʊlɪhʊh)
مَلَهالو (mələhɑlo)مَلَهائِڻُ (mələhɑʔɪɳʊ)مُلِهيو (mʊlɪhyo)
مُلْياڻيِ (mʊlyɑɳyɪ)مَليڇُ (məleʧʰʊ)مَلِيدو (məlid̪o)
مَلِيرِڙو (məlirɪɽo)مُلِيمُ (mʊlimʊ)مَلِينُ (məlinʊ)
مِمَ (mɪmə)مَمَ (məmə)مُمالِڪُ (mʊmɑlɪkʊ)
مَمَتُ (məmət̪ʊ)مُمْتَحِنُ (mʊmt̪əhɪnʊ)مُمْسِڪُ (mʊmsɪkʊ)
مَمْنۇنُ (məmnvʊnʊ)مَمَڻُ مَچَڻُ (məməɳʊ məʧəɳʊ)مِمِڻو (mɪmɪɳo)
مَمولو (məmolo)مَنَ (mənə)مَن (mən)
مَنُ (mənʊ)مُناديِ (mʊnɑd̪yɪ)مُنارو (mʊnɑro)
مَناڙَ (mənɑɽə)مُنافَعْدارُ (mʊnɑfəæd̪ɑrʊ)مُنافِقُ (mʊnɑfɪqʊ)
مَنائِڻُ (mənɑʔɪɳʊ)مِنائِڻُ (mɪnɑʔɪɳʊ)مُنائِڻُ (mʊnɑʔɪɳʊ)
مَنبَرُ (mənbərʊ)مُنبَئيِ (mʊnbəʔyɪ)مُنبيِ (mʊnbyɪ)
مِنَٿَ، مِنَتَ (mɪnət̪ʰə, mɪnət̪ə)مَنَتِ (mənət̪ɪ)مُنْتَخَبُ (mʊnt̪əxəbʊ)
مُنتِرُ (mʊnt̪ɪrʊ)مُنْتَظِرُ (mʊnt̪əzɪrʊ)مُنْتَقِلُ (mʊnt̪əqɪlʊ)
مَنٽُ (mənʈʊ)مَنجَنُ (mənʤənʊ)مَنْجَڻِ (mənʤəɳɪ)
مُنجَڻُ (mʊnʤəɳʊ)مَنجو (mənʤo)مَنجيِ (mənʤyɪ)
مَنجهَہ (mənʤhəh)مَنجهُہ (mənʤhʊh)مُنجهائِڻُ (mʊnʤhɑʔɪɳʊ)
مَنجَهندِ (mənʤəhnd̪ɪ)مَنجهيِ (mənʤhyɪ)مَنْڇُرُ (mənʧʰʊrʊ)
مَنگوچاماڻڻُ (məngoʧɑmɑɳɳʊ)مُنْحَصِرُ (mʊnhəsɪrʊ)مَنَحۇسُ (mənəhvʊsʊ)
مُندَ (mʊnd̪ə)مُندُ (mʊnd̪ʊ)مَندُ (mənd̪ʊ)
مُندارُ (mʊnd̪ɑrʊ)مَندائيِ (mənd̪ɑʔyɪ)مَندَرُ (mənd̪ərʊ)
مُندَر (mʊnd̪ər)مُندِرا (mʊnd̪ɪrɑ)مَندو (mənd̪o)
مَندِريِ (mənd̪ɪryɪ)مَنديِ (mənd̪yɪ)مَنڌُ (mənd̪ʰʊ)
مُنڌَ (mʊnd̪ʰə)مَنڌِرو (mənd̪ʰɪro)مَنڌِئڙو (mənd̪ʰɪʔɽo)
مَنڌيِ (mənd̪ʰyɪ)مَنڊُ (mənɖʊ)مُنڊَ (mʊnɖə)
مَنڊاڻُ (mənɖɑɳʊ)مَنڊائِڻُ (mənɖɑʔɪɳʊ)مَنڊَپُ (mənɖəpʊ)
مَنڊَلُ (mənɖəlʊ)مَنڊَڻُ (mənɖəɳʊ)مُنڊَڻُ (mʊnɖəɳʊ)
مَنڊو (mənɖo)مُنڊيِ (mʊnɖyɪ)مَنڊيِ (mənɖyɪ)
مُنڍَ (mʊnɖʰə)مُنڍُ (mʊnɖʰʊ)مِنڍِڻو (mɪnɖʰɪɳo)
مُنڍو (mʊnɖʰo)مُنڍون (mʊnɖʰon)مُنڍيِ (mʊnɖʰyɪ)
مُنڍيريِ (mʊnɖʰeryɪ)مُنِڙيِ (mʊnɪɽyɪ)مَنْزَلَ (mənzələ)
مَنَ سَلْويٰ (mənə səlveȳ)مَنْسۇخُ (mənsvʊxʊ)مَنُشُ (mənʊʃʊ)
مَنْشا (mənʃɑ)مُنْشيِ (mʊnʃyɪ)منشگيريِ (mnʃgeryɪ)
مُنْصِفُ (mʊnsɪfʊ)مَنْصوُبو (mənsvʊbo)مُنْضِجُ (mʊnzɪʤʊ)
مَنْطَقُ (mənt̪əqʊ)مَنْطَقَتُ الْبُروُجُ (mənt̪əqət̪ʊ ɑlbʊrvʊʤʊ)مَنْظوُرُ (mənzvʊrʊ)
مَنَعَ (mənəæə)مُنْڪِرُ (mʊnkɪrʊ)مَنُکُہ (mənʊkʰʊh)
مَنگَتو (məngət̪o)مُنگٽُ (mʊngʈʊ)مَنگرُ (məngrʊ)
مَنگلُ (mənglʊ)منگلاچارڻ-چرڻ ()منگلاچوٿ (mnglɑʧot̪ʰ)
مَنگهُہ (mənghʊh)مُنگَهٽُ (mʊngəhʈʊ)مُنگِهڻُ (mʊngɪhɳʊ)
مَنگهو (məngho)مُنگهو (mʊngho)مَنگهيِ (mənghyɪ)
مَنگهيرِ (məngherɪ)مَنَڻُ (mənəɳʊ)مُُنَڻُ (mʊʊnəɳʊ)
مَنوتيِ (mənot̪yɪ)مَنوراجُ (mənorɑʤʊ)مَنورَٿُ (mənorət̪ʰʊ)
مُنهاندُ (mʊnhɑnd̪ʊ)مُنهاندو (mʊnhɑnd̪o)مِنهائِڻُ (mɪnhɑʔɪɳʊ)
مَنَهَڙو (mənəhəɽo)مَنَهُن (mənəhʊn)مُنهُن (mʊnhʊn)
منهن رڪڻی (mnhn rkɳe)مُنهن پَٽاڻيِ (mʊnhn pəʈɑɳyɪ)منهن ڦُٽُ (mnhn pʰʊʈʊ)
مُنهَن ڦُلَ (mʊnhən pʰʊlə)مُنهَن زورُ (mʊnhən zorʊ)منهن ڪونئرو (mnhn konʔro)
مِنهُن (mɪnhʊn)مِنهَن ڦُڙيِ (mɪnhən pʰʊɽyɪ)مُنهُنجو (mʊnhʊnʤo)
مِنهَن وَساڙو (mɪnhən vəsɑɽo)مُنهَڻُ (mʊnhəɳʊ)مَنهون (mənhon)
مُنهۇنِگڙو (mʊnhvʊnɪgɽo)مَنيِ (mənyɪ)مُنيِ (mʊnyɪ)
مِنيِ (mɪnyɪ)مُنِيائيِ (mʊnyɑʔyɪ)مُنيِبُ (mʊnyɪbʊ)
مُنِيرُ (mʊnirʊ)مَڻُ (məɳʊ)مَڻَڪُ (məɳəkʊ)
مَڻِ (məɳɪ)مَڻْڪو (məɳko)مِڻِ مِڻِ ڪَرَڻُ (mɪɳɪ mɪɳɪ kərəɳʊ)
مَڻَڻُ (məɳəɳʊ)مِڻَڻَ (mɪɳəɳə)مَڻي (məɳe)
مَڻِيارُ (məɳyɑrʊ)مَڻِيو (məɳyo)مۇ (mvʊ)
مۇ (mvʊ)مَؤُ (məʔuʊ)مُؤا (mʊʔuɑ)
مَوادي (məvɑd̪e)مَواڙِجَڻُ (məvɑɽɪʤəɳʊ)مَواسُ (məvɑsʊ)
مَواسُ (məvɑsʊ)مُوافِقُ (mʊvɑfɪqʊ)مَواليِ (məvɑlyɪ)
موڀيِ (mobʰyɪ)مَوْتُ (məot̪ʊ)موٿَ (mot̪ʰə)
موٿو (mot̪ʰo)موٽَ (moʈə)موٽو (moʈo)
مۇٽو (mvʊʈo)موٽانگو (moʈɑngo)موٺَ (moʈʰə)
موٺِڙو (moʈʰɪɽo)موٺڙاَنئون (moʈʰɽənʔon)مَوْجَ (məoʤə)
موُجِبو (mvʊʤɪbo)مَوْجوُدُ (məoʤvʊd̪ʊ)مَوْجوُداتِ (məoʤvʊd̪ɑt̪ɪ)
مَوْجوُدَگيِ (məoʤvʊd̪əgyɪ)موچَ (moʧə)موچارو (moʧɑro)
موچَرَسُ (moʧərəsʊ)موچِڙو (moʧɪɽo)موچيِ (moʧyɪ)
موڇاڻيِ (moʧʰɑɳyɪ)مُوَحِّدُ (mvəhɪɪd̪ʊ)مُوْدَّبُ (mud̪̪əbʊ)
مودَڪَ (mod̪əkə)موديِ (mod̪yɪ)موديخانو (mod̪exɑno)
موڌَنُ (mod̪ʰənʊ)موڏو (moɗo)مۇڍُ (mvʊɖʰʊ)
مۇذيِ (mvʊZyɪ)مورِ (morɪ)مۇرَ (mvʊrə)
مۇرِ (mvʊrɪ)موراکو (morɑkʰo)مۇرَتُ (mvʊrət̪ʊ)
مۇرِتَ (mvʊrɪt̪ə)مَوْرَثيِ (məorəsyɪ)مورِجڻُ (morɪʤɳʊ)
مورِچَنگُہ (morɪʧəngʊh)مورِچو (morɪʧo)مۇرِڇا (mvʊrɪʧʰɑ)
مۇرِڇَتُ (mvʊrɪʧʰət̪ʊ)مورِڇَلُ (morɪʧʰəlʊ)مۇرِڇَنا (mvʊrɪʧʰənɑ)
مُوَرَّخَهَ (mvərrəxəhə)مَوْرِڌَنْيَہ (məorɪd̪ʰənyəh)مۇرِکُہ (mvʊrɪkʰʊh)
مۇرِڳو (mvʊrɪɠo)مورَمُ (morəmʊ)مورِمَنگَرُ (morɪməngərʊ)
مَوْرۇثيِ (məorvʊsyɪ)موريِ (moryɪ)مۇريِ (mvʊryɪ)
مورِياڻُ (moryɑɳʊ)مۇريَسرُ (mvʊryəsrʊ)مورِيو (moryo)
موڙَ (moɽə)موڙُ (moɽʊ)مۇڙِ (mvʊɽɪ)
موڙِائِتو (moɽɪɑʔɪt̪o)موڙَڻُ (moɽəɳʊ)مۇڙو (mvʊɽo)
مۇڙُهُ (mvʊɽʊhʊ)موُڙهَ سوُڙهَ (mvʊɽhə svʊɽhə)موڙيِ (moɽyɪ)
مۇڙيِ (mvʊɽyɪ)موڙيئيِ جوٻِجُ (moɽeʔyɪ ʤoɓɪʤʊ)موزَپَرُ (mozəpərʊ)
موزو (mozo)مۇسَٽُ (mvʊsəʈʊ)مۇسِڙو (mvʊsɪɽo)
مَوْسَمَ (məosəmə)موسو (moso)مۇسِيقيِ (mvʊsiqyɪ)
مۇسيِ مَڇيِ (mvʊsyɪ məʧʰyɪ)مۇشُ (mvʊʃʊ)موشُ (moʃʊ)
موشو (moʃo)مۇسيٰ (mvʊseȳ)مۇصِلي (mvʊsɪle)
مَوْصۇلُ (məosvʊlʊ)موغِلو (moɣɪlo)مَوْقَعَ (məoqəæə)
مَوْقۇفُ (məoqvʊfʊ)موڪَ (mokə)موڪَرِ (mokərɪ)
موڪو (moko)موکَہ (mokʰəh)موڪڻ (mokɳ)
موگِرو (mogɪro)موڱو (moŋo)مۇلُ (mvʊlʊ)
مۇل پاپ (mvʊl pɑp)مۇل (mvʊl)مَوْلا (məolɑ)
مولانو (molɑno)مولاٽو (molɑʈo)مۇلاريِ (mvʊlɑryɪ)
مولِمُ (molɪmʊ)مولو (molo)مَوْلو (məolo)
مَوْلۇدُ (məolvʊd̪ʊ)مَوْلِويِ (məolɪvyɪ)مولِهيو، مولهاٽو (molɪhyo, molhɑʈo)
مومَ (momə)مومِنُ (momɪnʊ)مومِيائي (momyɑʔe)
مون (mon)مۇن (mvʊn)مونِ (monɪ)
مُؤَنِّثُ (mʊʔuənɪɪsʊ)مونجهِہ، مونجهُہ، مونجهَہ (monʤhɪh, monʤhʊh, monʤhəh)مۇنڊو (mvʊnɖo)
مۇنِڙي (mvʊnɪɽe)مونو (mono)مۇنو (mvʊno)
موڻُ (moɳʊ)موهُ (mohʊ)موهڻ (mohɳ)
موهيڙو (moheɽo)موئِڻُ (moʔɪɳʊ)مَهُ (məhʊ)
مَها (məhɑ)مَهاتَمُ (məhɑt̪əmʊ)مُهاڇِڙو (mʊhɑʧʰɪɽo)
مُهاڏو (mʊhɑɗo)مَهارَ (məhɑrə)مَهارَ (məhɑrə)
مُهاڳو (mʊhɑɠo)مُهارِ (mʊhɑrɪ)مُهارو (mʊhɑro)
مَهاری (məhɑre)مَهاڙَ (məhɑɽə)مُهاڙِ (mʊhɑɽɪ)
مُهاڙو (mʊhɑɽo)مُهاڙيِ (mʊhɑɽyɪ)مُهاکِڙو (mʊhɑkʰɪɽo)
مُهانڇڙو (mʊhɑnʧʰɽo)مَهاندِ (məhɑnd̪ɪ)مُهاندُ (mʊhɑnd̪ʊ)
مَهانگُہ (məhɑngʊh)مُهانئيِن (mʊhɑnʔyɪn)مُهاڻو (mʊhɑɳo)
مَهاوَتُ (məhɑvət̪ʊ)مِهائِڻُ (mɪhɑʔɪɳʊ)مَهِت (məhɪt̪)
مُهُتُ (mʊhʊt̪ʊ)مَهَتابُ (məhət̪ɑbʊ)مَهَتو (məhət̪o)
مُهَتَمِمُ (mʊhət̪əmɪmʊ)مَهَتَ (məhət̪ə)An epidemic in cattle. مهٽڻ  ()
مَهَجَرُ (məhəʤərʊ)مَهَدُ (məhəd̪ʊ)مُهَڊَ (mʊhəɖə)
مَهَرَ (məhərə)مُهُرَ (mʊhʊrə)مِهِرَ (mɪhɪrə)
مِهِرْجَڻ، مِهِرَ (mɪhɪrʤəɳ, mɪhɪrə)مَهْرُ (məhrʊ)مَهَراجُ (məhərɑʤʊ)
مَهَراڻُ (məhərɑɳʊ)مِهِرْبانُ (mɪhɪrbɑnʊ)مُهُرۇ (mʊhʊrvʊ)
مَهَريِ (məhəryɪ)مَهُريِ (məhʊryɪ)مُهُريِ (mʊhʊryɪ)
مِهِريِ (mɪhɪryɪ)مُهَڙُ (mʊhəɽʊ)مُهُڙو (mʊhʊɽo)
مُهَڳُہ (mʊhəɠʊh)مَهَلَ (məhələ)مُهَلتَ (mʊhəlt̪ə)
مُهُلِڙو (mʊhʊlɪɽo)مَهْلو (məhlo)مُهِمَ (mʊhɪmə)
مَهِما (məhɪmɑ)مِهْمانُ، مَهْمانُ (mɪhmɑnʊ, məhmɑnʊ)مُهِمَتَ (mʊhɪmət̪ə)
مُهْمِلُ رَکَڻُ (mʊhmɪlʊ rəkʰəɳʊ)مَهْمِيرو (məhmiro)مَهَميزَ (məhəmezə)
مُهَنالُ (mʊhənɑlʊ)مَهَنتُ (məhənt̪ʊ)مُهَنُ ٿالُ (mʊhənʊ t̪ʰɑlʊ)
مَهَندُ (məhənd̪ʊ)مُهَندِس (mʊhənd̪ɪs)مَهَنديِ (məhənd̪yɪ)
مَهَنگو (məhəngo)مَهِنو (məhɪno)مَهِڻو (məhɪɳo)
مَهۇرَتُ (məhvʊrət̪ʊ)مَهْوِسيِ (məhvɪsyɪ)مَهون (məhon)
مَهۇن (məhvʊn)مُهون (mʊhon)مَهي (məhe)
مَهيسَرُ (məhesərʊ)مُهِيمَ (mʊhimə)مَهِينُ (məhinʊ)
مَهِينو (məhino)مَئُيِ (məʔʊyɪ)مُئي (mʊʔe)
مِئانو (mɪʔɑno)مِئَاڻُ (mɪʔαɳʊ)مِئَاڻيِ (mɪʔαɳyɪ)
مَئَپَ (məʔəpə)مَئۇ (məʔvʊ)مُئيِ (mʊʔyɪ)
مِئون (mɪʔon)مُئِيچوتُ (mʊʔiʧot̪ʊ)مَيا (məyɑ)
مَيارَ (məyɑrə)مَيالۇ (məyɑlvʊ)مِيانُ (myɑnʊ)
مِيان (myɑn)مِيانڊيِ (myɑnɖyɪ)مِيائۇ (myɑʔvʊ)
مِيتُ (mit̪ʊ)مَيَتُ (məyət̪ʊ)مَيْٿُ (məet̪ʰʊ)
ميٿيِ (met̪ʰyɪ)ميٽَ (meʈə)ميٽُ (meʈʊ)
ميٽائو (meʈɑʔo)مِيٽَ (miʈə)مِيٽَرُ (miʈərʊ)
ميٽَڻُ (meʈəɳʊ)مِيٽَڻُ (miʈəɳʊ)مِيٽو (miʈo)
ميٽوريِ (meʈoryɪ)ميٺُ (meʈʰʊ)مِيثاقُ (misɑqʊ)
ميڄارو (meʄɑro)ميچَڻُ (meʧəɳʊ)ميڇَ (meʧʰə)
ميخَ (mexə)مَيْدالَڪِڙيِ، مَيْدابيگُ (məed̪ɑləkɪɽyɪ, məed̪ɑbegʊ)مَيْدانُ (məed̪ɑnʊ)
مَيْدو (məed̪o)ميرَ (merə)مِيرُ (mirʊ)
ميربحر (merbhr)ميرمنشيِ (mermnʃyɪ)مِيرِزا (mirɪzɑ)
مِيراثِ (mirɑsɪ)مَيْراجُ (məerɑʤʊ)ميڙِه (meɽɪh)
ميزبانيِ (mezbɑnyɪ)مِيزانُ (mizɑnʊ)مَيزْلَ (məezlə)
ميسَ (mesə)ميسارَڻُ (mesɑrəɳʊ)مُيَسِّرُ (mʊyəsɪɪrʊ)
ميسۇياڪُ (mesvʊyɑkʊ)ميشُ (meʃʊ)ميعِادُ (meæɪɑd̪ʊ)
ميڪَ (mekə)ميکُہ (mekʰʊh)ميگهُہ (meghʊh)
ميگهِواڙُ (meghɪvɑɽʊ)ميلُ (melʊ)مَيْلُ (məelʊ)
مَيْلَ (məelə)ميلاپڙو (melɑpɽo)ميلَهہ (meləhh)
ميمَ (memə)مِيمُ (mimʊ)ميمِڻيِ (memɪɳyɪ)
مين (men)مِينَ (minə)مِينُ (minʊ)
مَيْنا (məenɑ)مِينارَڻُ (minɑrəɳʊ)مَيْنٺ (məenʈʰ)
مينديِ (mend̪yɪ)مينڌُ (mend̪ʰʊ)مِينڍَ (minɖʰə)
مينڍو (menɖʰo)مينگهُہ (menghʊh)مينگهِواڙُ (menghɪvɑɽʊ)
مين مين (men men)مِينو (mino)مينهِن (menhɪn)
مِينهُن (minhʊn)ميڻُ (meɳʊ)مَيو (məyo)
ميويدار (meved̪ɑr)ميهارُ (mehɑrʊ)ميهو (meho)
ميهِڻو (mehɪɳo)ميهو (meho)ميئيِ (meʔyɪ)
ميئَڪو (meʔəko)