لِفافو (lɪfɑfo)لَڪُڻُ (ləkʊɳʊ)لَٺِ (ləʈʰɪ)
لاٽوُن (lɑʈvʊn)لوُڻُ (lvʊɳʊ)لُمَڙُ (lʊməɽʊ)
لَفظُ (ləfzʊ)ليِمو (lyɪmo)لَڳائِڻُ (ləɠɑʔɪɳʊ)
لِکَڻُ (lɪkʰəɳʊ)لَڳَڻُ (ləɠəɳʊ)لاءِ (lɑʔɪ)
لاثانيِ (lɑsɑnyɪ)لاچارُ (lɑʧɑrʊ)لاوارثُ (lɑvɑrsʊ)
لاوالدُ (lɑvɑld̪ʊ)لازِمُ (lɑzɪmʊ)لائِقُ (lɑʔɪqʊ)
لچَڪدارُ (lʧəkd̪ɑrʊ)لَکِڻو (ləkʰɪɳo)لِلھو (lɪlho)
لَونگيِ (ləongyɪ)لا (lɑ)لاءِ (lɑʔɪ)
لَيء (ləeʔ)لُٽَڻُ (lʊʈəɳʊ)لُڏَڻُ (lʊɗəɳʊ)
لَڙڪَڻُ (ləɽkəɳʊ)لَڙَڻُ (ləɽəɳʊ)لِڪائِڻُ (lɪkɑʔɪɳʊ)
لاريِ (lɑryɪ)لاڀُ (lɑbʰʊ)لالَچِ (lɑləʧɪ)
لِباسُ (lɪbɑsʊ)لَڇَڻُ (ləʧʰəɳʊ)لِحاظُ (lɪhɑzʊ)
لَڙائيِ (ləɽɑʔyɪ)لابُ (lɑbʊ)لاٻَڙَٽويو (lɑɓəɽəʈvyo)
لاتِ (lɑt̪ɪ)لاتو (lɑt̪o)لاٿِ (lɑt̪ʰɪ)
لاٿو (lɑt̪ʰo)لاٽَ (lɑʈə)لاٽُ (lɑʈʊ)
لاٽارَ (lɑʈɑrə)لاٽُمو (lɑʈʊmo)لاٽَڻِ (lɑʈəɳɪ)
لاٽُون (lɑʈun)لاٽِي (lɑʈi)لاٺو (lɑʈʰo)
لاپِرْيو (lɑpɪryo)لاپِسِي (lɑpɪsi)لاپو (lɑpo)
لاپِي (lɑpi)لاجَوَرْدُ (lɑʤəvərd̪ʊ)لاڄُو (lɑʄu)
لاڌِ (lɑd̪ʰɪ)لاڏُ (lɑɗʊ)لاڏاڻِ (lɑɗɑɳɪ)
لاڏُئون (lɑɗʊʔon)لاڏِي (lɑɗi)لارَ (lɑrə)
لارائِڻُ (lɑrɑʔɪɳʊ)لارهائِڻُ ، لارهاڻِي (lɑrhɑʔɪɳʊ, lɑrhɑɳi)لارِي (lɑri)
لاڙَ (lɑɽə)لاڙُ (lɑɽʊ)لاڙڪِي (lɑɽki)
لاڙُو (lɑɽu)لاڙِي (lɑɽi)لاسَ (lɑsə)
لاسِجَڻُ (lɑsɪʤəɳʊ)لاسُڙُ (lɑsʊɽʊ)لاشَ (lɑʃə)
لاغَرُ (lɑɣərʊ)لافَ (lɑfə)لاڪُرِ (lɑkʊrɪ)
لاڪَڙِ (lɑkəɽɪ)لاڪُڙِي (lɑkʊɽi)لاڪُسِ (lɑkʊsɪ)
لاڪَنا (lɑkənɑ)لاڪُون (lɑkun)لاکَ (lɑkʰə)
لاکِڙو (lɑkʰɪɽo)لاکو (lɑkʰo)لاکيڄاڃيِ (lɑkʰeʄɑɲyɪ)
لاکيِڻو (lɑkʰyɪɳo)لاڳَ (lɑɠə)لالُ (lɑlʊ)
لالا (lɑlɑ)لالان (lɑlɑn)لالانگهَرُ (lɑlɑnghərʊ)
لالِڙِي (lɑlɪɽi)لالِسا (lɑlɪsɑ)لالَنُ (lɑlənʊ)
لالِي (lɑli)لامَ (lɑmə)لامارو (lɑmɑro)
لانَبڙُ (lɑnəbɽʊ)لانبِي (lɑnbi)لانٽِي (lɑnʈi)
لانَجهہ (lɑnəʤhh)لانچَ (lɑnʧə)لانڊارو (lɑnɖɑro)
لانڍَ (lɑnɖʰə)لانڍِي (lɑnɖʰi)لانڪُڙُ (lɑnkʊɽʊ)
لانگَ (lɑngə)لانگهائُو (lɑnghɑʔu)لانوان (lɑnvɑn)
لانئُي (lɑnʔʊe)لانئِي (lɑnʔi)لاڻَ (lɑɳə)
لاڻو (lɑɳo)لاوِرو (lɑvɪro)لاوَڻُ (lɑvəɳʊ)
لاوهارو (lɑvhɑro)لاهَ (lɑhə)لاهُ (lɑhʊ)
لاهُ (lɑhʊ)لاهاريو (lɑhɑryo)لاهَ پاهَ (lɑhə pɑhə)
لاهَڻُ (lɑhəɳʊ)لاهِرُو (lɑhɪru)لاهو (lɑho)
لاهُو (lɑhu)لاهُوتُ (lɑhut̪ʊ)لاهورُ (lɑhorʊ)
لاهِيارو، لاهِي، لاهُوڪَڙُ (lɑhyɑro, lɑhi, lɑhukəɽʊ)لاءُ (lɑʔʊ)لاءُ (lɑʔʊ)
لاءُ لَشْڪَرُ (lɑʔʊ ləʃkərʊ)لائِڻُ (lɑʔɪɳʊ)لائو (lɑʔo)
لائِي (lɑʔi)لَبَ (ləbə)لَبُ (ləbʊ)
لُبَ (lʊbə)لَباتو (ləbɑt̪o)لَبڻُ (ləbɳʊ)
لَبَڻُ (ləbəɳʊ)لُبَڻُ (lʊbəɳʊ)لَبوسِي (ləbosi)
لَبِيبُ (ləbibʊ)لبِيسَ (lbisə)لبِيسُ (lbisʊ)
لبِيسِي (lbisi)لُٻَ (lʊɓə)لِٻَ (lɪɓə)
لَٻاڙَ (ləɓɑɽə)لٻِاکِيِ (lɓɪɑkʰyɪ)لَٻاڻو (ləɓɑɳo)
لَٻَڙَ (ləɓəɽə)لُٻِڙِڌُٻِڙِڪَرَڻُ (lʊɓɪɽɪd̪ʰʊɓɪɽɪkərəɳʊ)لُٻَڻُ (lʊɓəɳʊ)
لَٻوٿَٻو (ləɓot̪ʰəɓo)لِٻُوڙَڻُ (lɪɓuɽəɳʊ)لَڀُ (ləbʰʊ)
لَڀْڌَڪُ (ləbʰd̪ʰəkʊ)لَتَ (lət̪ə)لَتَرَ (lət̪ərə)
لَتِڙُ (lət̪ɪɽʊ)لُتِڙَڻُ (lʊt̪ɪɽəɳʊ)لِتَڻُ (lɪt̪əɳʊ)
لِتو (lɪt̪o)لَتوڙَڻُ (lət̪oɽəɳʊ)لَٿِ پَٿِ (lət̪ʰɪ pət̪ʰɪ)
لَٿو (lət̪ʰo)لِٿوڙَڻُ (lɪt̪ʰoɽəɳʊ)لَٿي پَٿي (lət̪ʰe pət̪ʰe)
لَٽَ (ləʈə)لُٽِ (lʊʈɪ)لِٽَ (lɪʈə)
لَٽاڪو (ləʈɑko)لٽْڪائِڻُ (lʈkɑʔɪɳʊ)لُٽْڪَڻُ (lʊʈkəɳʊ)
لَٽْڪو (ləʈko)لُٽْڪو (lʊʈko)لَٽَڻُ (ləʈəɳʊ)
لَٽو (ləʈo)لَٽِي (ləʈi)لِٽيِ (lɪʈyɪ)
لَپَ (ləpə)لَپاٽَ (ləpɑʈə)لُپْٽُ (lʊpʈʊ)
لُپْرِي (lʊpri)لَپَڪِ لَپَڪِ (ləpəkɪ ləpəkɪ)لَپْسِي (ləpsi)
لَپو (ləpo)لَپوڙَ (ləpoɽə)لَپَهِيرو (ləpəhiro)
لَپَئِي (ləpəʔi)لِپيٽَ (lɪpeʈə)لَپيٽَ (ləpeʈə)
لِڦَ (lɪpʰə)لَڦَڻُ (ləpʰəɳʊ)لَڦِڪَڻُ (ləpʰɪkəɳʊ)
لِڦوٽِيِ (lɪpʰoʈyɪ)لَجاوانُ (ləʤɑvɑnʊ)لَڄَ (ləʄə)
لَڄَ (ləʄə)لُجَهڻُ (lʊʤəhɳʊ)لُچُ (lʊʧʊ)
لُچِڪَ (lʊʧɪkə)لَچَڪَدارُ (ləʧəkəd̪ɑrʊ)لِچْڪَڻُ (lɪʧkəɳʊ)
لُچِي (lʊʧi)لُڇَڻُ (lʊʧʰəɳʊ)لِڇَ (lɪʧʰə)
لَڇِمِي (ləʧʰɪmi)لَحَدِ (ləhəd̪ɪ)لَحَظو (ləhəzo)
لَحْمُ (ləhmʊ)لَڌُ (ləd̪ʰʊ)لُڌِڙو (lʊd̪ʰɪɽo)
لَڌو (ləd̪ʰo)لُڌو (lʊd̪ʰo)لِڌو (lɪd̪ʰo)
لَڏَ (ləɗə)لِڏِ (lɪɗɪ)لُڏائِڻُ (lʊɗɑʔɪɳʊ)
لَڏائِي (ləɗɑʔi)لَڏو، لَڏَڻُ (ləɗo, ləɗəɳʊ)لَڏُون (ləɗun)
لَذَتَ (ləZət̪ə)لُرَّ (lʊrrə)لَرْجانَڪَ (lərʤɑnəkə)
لَرْزِشِ (lərzɪʃɪ)لرْلَرِ (lrlərɪ)لَرِي (ləri)
لُڙُ (lʊɽʊ)لِڙائِڻُ (lɪɽɑʔɪɳʊ)لَڙائِي (ləɽɑʔi)
لَڙْٻاٽُ (ləɽɓɑʈʊ)لُڙْڪُ (lʊɽkʊ)لَڙْڪَڻُ (ləɽkəɳʊ)
لُڙْڪو (lʊɽko)لَڙْڪو (ləɽko)لَڙْلَڙِ (ləɽləɽɪ)
لُڙَڻُ (lʊɽəɳʊ)لَڙْوَٽُ (ləɽvəʈʊ)لَڙَه (ləɽəh)
لَڙَه (ləɽəh)لُڙَهڻُ (lʊɽəhɳʊ)لَڙَهو (ləɽəho)
لَڙهُ وَچُڙُ (ləɽhʊ vəʧʊɽʊ)لَڙهِيِ (ləɽhyɪ)لِزَ (lɪzə)
لَسَ (ləsə)لُسُ (lʊsʊ)لِسانَ (lɪsɑnə)
لَسائِڻُ (ləsɑʔɪɳʊ)لِسائِي (lɪsɑʔi)لَسْتِي (ləst̪i)
لُسِرِي (lʊsɪri)لَسَڻُ (ləsəɳʊ)لَسْڻو (ləsɳo)
لِسو (lɪso)لَسُوٽُ، لَسو (ləsuʈʊ, ləso)لَسِي (ləsi)
لَشْڪَرُ (ləʃkərʊ)لَطافَتَ (lət̪ɑfət̪ə)لُعابُ (lʊæɑbʊ)
لَعْلَ (ləælə)لَعْلُ (ləælʊ)لَعْنَتَ (ləænət̪ə)
لَغارَ (ləɣɑrə)لَغامُ (ləɣɑmʊ)لَغائِتَ (ləɣɑʔɪt̪ə)
لُغَتِ (lʊɣət̪ɪ)لُغْتِي (lʊɣt̪i)لَغَڙُ (ləɣəɽʊ)
لَغَنُ (ləɣənʊ)لَغورُ (ləɣorʊ)لَفْظُ (ləfzʊ)
لَفَنگُ (ləfəngʊ)لَقَبُ (ləqəbʊ)لَقْلَقُ (ləqləqʊ)
لُقْمانُ (lʊqmɑnʊ)لُقْمو (lʊqmo)لُقو (lʊqo)
لَقُوو (ləqvo)لَڪُ (ləkʊ)لَڪُ (ləkʊ)
لُڪَ (lʊkə)لِڪَ (lɪkə)لَڪِدارُ (ləkɪd̪ɑrʊ)
لَڪَڙِ (ləkəɽɪ)لَڪْڙا (ləkɽɑ)لَڪْلَڪِ (ləkləkɪ)
لِڪَڻَ (lɪkəɳə)لَڪو (ləko)لِڪو (lɪko)
لُڪِي (lʊki)لَکَ (ləkʰə)لَڪُ (ləkʊ)
لُڪَ (lʊkə)لِڪَ (lɪkə)لَڪانو (ləkɑno)
لَڪائِڻُ (ləkɑʔɪɳʊ)لَڪِپَتيِ (ləkɪpət̪yɪ)لَڪِڻو (ləkɪɳo)
لَڪِي (ləki)لَگاتِ (ləgɑt̪ɪ)لَگارَ (ləgɑrə)
لَگامُ (ləgɑmʊ)لُگْتِي (lʊgt̪i)لَگَڙُ (ləgəɽʊ)
لَگَنُ (ləgənʊ)لَڳَ (ləɠə)لُڳِڙُ (lʊɠɪɽʊ)
لَڳْلَڳو (ləɠləɠo)لَڳَهُ (ləɠəhʊ)لَڱُه (ləŋʊh)
لِڱَہ (lɪŋəh)لِڱُہ (lɪŋʊh)لَڱو، لِڱا (ləŋo, lɪŋɑ)
لَلُ (ləlʊ)لُلُ (lʊlʊ)لِلاٽُ (lɪlɑʈʊ)
لِلائُو (lɪlɑʔu)لُلُرُ (lʊlʊrʊ)لَلْڪارَ (ləlkɑrə)
لَلَنگهُہ (lələnghʊh)لَلو (ləlo)لُلُو (lʊlu)
لِلُو (lɪlu)لَلُوپَنجُو (ləlupənʤu)لَلوپَتو (ləlopət̪o)
لَلوهَنجُ (ləlohənʤʊ)لَلهِڪارَ (ləlhɪkɑrə)لِلهو (lɪlho)
لَليِ (ləlyɪ)لِليِ (lɪlyɪ)لَليجو (ləleʤo)
لِمُ (lɪmʊ)لَمُ (ləmʊ)لَمائِڻُ (ləmɑʔɪɳʊ)
لَمْپَٽُ (ləmpəʈʊ)لَمَڻُ (ləməɳʊ)لِمَڻُ (lɪməɳʊ)
لَمو (ləmo)لَنُ (lənʊ)لنَبُ (lnəbʊ)
لنُبُ (lnʊbʊ)لِنبَڻُ (lɪnbəɳʊ)لَنبو (lənbo)
لِنجَ (lɪnʤə)لُنڊُ (lʊnɖʊ)لِنڊُ (lɪnɖʊ)
لُنڊائُو (lʊnɖɑʔu)لَنڊو (lənɖo)لُنڊو (lʊnɖo)
لُنڊُو (lʊnɖu)لُنڊِي (lʊnɖi)لُنگُ (lʊngʊ)
لَنگرُ (ləngrʊ)لنگوتاڙو (lngot̪ɑɽo)لَنگوٽُ (ləngoʈʊ)
لَنگؤرُ (ləngʔurʊ)لَنگَهہ (ləngəhh)لَنگهو (ləngho)
لَنڱو (lənŋo)لِنوَ (lɪnvə)لَنوائِڻُ (lənvɑʔɪɳʊ)
لَنوَندِي (lənvənd̪i)لُنئيِ (lʊnʔyɪ)لَنئُن (lənʔʊn)
لُنئَو (lʊnʔəo)لُڻَڻُ (lʊɳəɳʊ)لُڻيِجَ (lʊɳyɪʤə)
لِوَ (lɪvə)لو (lo)لَوا (ləvɑ)
لَوازِمو (ləvɑzɪmo)لِواطَهَ (lɪvɑt̪əhə)لوبُ (lobʊ)
لوبانُ (lobɑnʊ)لوڀُ (lobʰʊ)لوتَ (lot̪ə)
لُوتُ (lut̪ʊ)لُوتِ ٻارِ (lut̪ɪ ɓɑrɪ)لۇتي سۇرُ (lvʊt̪e svʊrʊ)
لوٿَ (lot̪ʰə)لوٿِڪو (lot̪ʰɪko)لوٿو (lot̪ʰo)
لوٿُو (lot̪ʰu)لوٺِ (loʈʰɪ)لُوٺو (luʈʰo)
لوٺِيو (loʈʰyo)لُوپَڻُ (lupəɳʊ)لُوجَرُ (luʤərʊ)
لوچَ (loʧə)لوڇِ، لوڇَ (loʧʰɪ, loʧʰə)لوحَ قَلَمُ (lohə qələmʊ)
لوڌَ (lod̪ʰə)لوڏَ (loɗə)لوڏِي (loɗi)
لوڊَ (loɖə)لوڊَ (loɖə)لُورِ (lurɪ)
لورو (loro)لورِي (lori)لوڙَ (loɽə)
لوڙُ (loɽʊ)لوڙائو (loɽɑʔo)لوڙَڻُ (loɽəɳʊ)
لوڙو (loɽo)لَوْڙو (ləoɽo)لوڙَه (loɽəh)
لوڙُه (loɽʊh)لوڙُه (loɽʊh)لوڙهائُو (loɽhɑʔu)
لوڙهو (loɽho)لوڙهيِ (loɽhyɪ)لُوساٽَ (lusɑʈə)
لُوسَڻُ (lusəɳʊ)لُوطِ (lut̪ɪ)لُوطِي (lut̪i)
لوڪُ (lokʊ)لوڪاڻيِ، لوڪاچارِي (lokɑɳyɪ, lokɑʧɑri)لَوْڪِڪِ (ləokɪkɪ)
لُوڪَڙُ (lukəɽʊ)لُوڳِڙو (luɠɪɽo)لوگهو (logho)
لُولُ (lulʊ)لُولاٽُ (lulɑʈʊ)لولو (lolo)
لولالولاڪرڻ (lolɑlolɑkrɳ)لُولو (lulo)لولِيِ (lolyɪ)
لُومِڙي، لُومَڙُ (lumɪɽe, luməɽʊ)لَوَنُ (ləvənʊ)لُونِ (lunɪ)
لُون (lun)لُونيِ، لُوناري، لُونارُ (lunyɪ, lunɑre, lunɑrʊ)لونَبڙُ (lonəbɽʊ)
لوَنَدلُل (lvənəd̪lʊl)لَوْنِدڙيِ (ləonɪd̪ɽyɪ)لَوْنڊو (ləonɖo)
لَوْنڊَڪَ وارو-هَڻَندَڙُ (ləonɖəkə )لَوْنڪِ لَوْنڪِ (ləonkɪ ləonkɪ)لَوْنڪو (ləonko)
لَوْنڪارَ (ləonkɑrə)لَوْنگُ (ləongʊ)لَوْنگِيِ (ləongyɪ)
لُونگي (lunge)لُونئيِ (lunʔyɪ)لَوَڻُ (ləvəɳʊ)
لُوڻُ (luɳʊ)لوڻجڻ (loɳʤɳ)لُوڻاتو (luɳɑt̪o)
لُوڻَڪَ (luɳəkə)لوڻو (loɳo)لُوڻيِ چُڪَڻُ (luɳyɪ ʧʊkəɳʊ)
لوهُ (lohʊ)لوه هئڻ (loh hʔɳ)لوهُ مَروڙُ (lohʊ məroɽʊ)
لُوهَ (luhə)لُوهَ (luhə)لوهَڙُ (lohəɽʊ)
لوهِڻيِ (lohɪɳyɪ)لوهُو (lohu)لوهُوڪو (lohuko)
لوءُ (loʔʊ)لوءِ (loʔɪ)لوئِڻُ (loʔɪɳʊ)
لوئُو (loʔu)لُوئو (luʔo)لوئِي (loʔi)
لويو (lvyo)لَهُ (ləhʊ)لِهُ (lɪhʊ)
لُهارُ (lʊhɑrʊ)لُهاريِ (lʊhɑryɪ)لُهانڊِڙو (lʊhɑnɖɪɽo)
لُهاڻو (lʊhɑɳo)لَهُ پَهُ، لَهَپَ (ləhʊ, pəhʊ, ləhəpə)لَهِجَڻُ (ləhɪʤəɳʊ)
لَهَچُهَ (ləhəʧʊhə)لُهَرُ (lʊhərʊ)لَهَرَ (ləhərə)
لَهَرائِڻُ (ləhərɑʔɪɳʊ)لُهِڙَ (lʊhɪɽə)لَهَسَ (ləhəsə)
لَهْڪارِجَڻُ (ləhkɑrɪʤəɳʊ)لَهَڪَڻُ (ləhəkəɳʊ)لَهَلَهَ (ləhələhə)
لَهَندو (ləhənd̪o)لَهَڻُ (ləhəɳʊ)To go or get down, dismount, alight. To descend, come down, disembark; set (as the sun); to be taken down or off; to be settled, adjusted (an account); to take up quarters, to stop at. To be turned out (of caste). To be cured (a disease). To subside (a flood of water), abate, fall. To be reduced (said of a sick man). لهپ  ()
لَهَڻَڻُ (ləhəɳəɳʊ)لَهُو (ləhu)لِهو (lɪho)
لَهَوي (ləhəve)لَئيِ (ləʔyɪ)لِئارِ (lɪʔɑrɪ)
لُئَرُ (lʊʔərʊ)لِئَرُ (lɪʔərʊ)لَئَڻُ (ləʔəɳʊ)
لَئو (ləʔo)لُئو (lʊʔo)لِئو (lɪʔo)
لَئَيِ (ləʔəyɪ)لِياقَتَ (lyɑqət̪ə)لِياڪو (lyɑko)
ليبيِ (lebyɪ)ليتِيِ (let̪yɪ)ليِٿڙائِڻُ (lyɪt̪ʰɽɑʔɪɳʊ)
ليٿڙڻ (let̪ʰɽɳ)ليٽَ (leʈə)ليٽانئَون (leʈɑnʔəon)
ليٽو (leʈo)ليٽِيِ (leʈyɪ)ليپُ (lepʊ)
ليڏُوڻو (leɗuɳo)ليِڙَ (lyɪɽə)ليڙِپِئيِ (leɽɪpɪʔyɪ)
ليڙو (leɽo)ليڙو (leɽo)لِيڙو (liɽo)
ليسُ (lesʊ)ليسُ (lesʊ)ليسِ (lesɪ)
ليسُوڙِي (lesuɽi)لِيڪَ (likə)ليڪ ڏيڻ (lek ɗeɳ)
ليڪانئون (lekɑnʔon)ليڪَڻَ (lekəɳə)لِيکَہ (likʰəh)
لَيْلِ (ləelɪ)لِيلاَ (lilə)لَيْلا (ləelɑ)
لِيلائِڻُ (lilɑʔɪɳʊ)لِيلَنگهُہ (lilənghʊh)ليلو (lelo)
ليلَهہ (leləhh)لِيلهائِڻ (lilhɑʔɪɳ)لِيمُ (limʊ)
لِيمو (limo)لِينُ (linʊ)لَيْن (ləen)
لينِجهُہ (lenɪʤhʊh)لينڊو (lenɖo)لِينڍو (linɖʰo)
لنِيگهَہ (lnighəh)ليِنگهو (lyɪngho)ليڻو (leɳo)
لِيهَ (lihə)ليهائتو (lehɑʔt̪o)ليهُ (lehʊ)
لِيهُ (lihʊ)ليءُ (leʔʊ)لييِءَ (lyyɪʔə)
ليئو (leʔo)ليئُو (leʔu)لِيئَو (liʔəo)
ليئيِ (leʔyɪ)ليئيءَپيئيء (leʔeʔəpeʔeʔ)لِڱَہ )جهَوَڻُ) (lɪŋəh ʤhəvəɳʊ)
لُث ٿي‍ﮡ (lʊs t̪ʰeɳ)