جَہازُ (ʤəhɑzʊ)جَلديِ (ʤəld̪yɪ)جھَنگُ (ʤhəngʊ)
جانوَرُ (ʤɑnvərʊ)جيِتُ (ʤyɪt̪ʊ)جَبَلُ (ʤəbəlʊ)
جَوَ (ʤəvə)جَلديِ (ʤəld̪yɪ)جو (ʤo)
جي (ʤe)جيِ (ʤyɪ)جِئَ (ʤɪʔə)
جا (ʤɑ)جَنِ (ʤənɪ)جِئوُن (ʤɪʔvʊn)
جِنِ (ʤɪnɪ)جي ہيٺان (ʤe heʈʰɑn)جي پُٺِيان (ʤe pʊʈʰyɑn)
جي اَندَر (ʤe ənd̪ər)جي ٻاہِران (ʤe ɓɑhɪrɑn)جي سامہوُن (ʤe sɑmhvʊn)
جي ويجھو (ʤe veʤho)جي ڀَرسان (ʤe bʰərsɑn)جي مَٿان (ʤe mət̪ʰɑn)
جي اڳِيان (ʤe ɑɠyɑn)جَوانُ (ʤəvɑnʊ)جو (ʤo)
جا (ʤɑ)جَنہِن (ʤənhɪn)جي (ʤe)
جِنِ (ʤɪnɪ)جيڪو (ʤeko)جيڪا (ʤekɑ)
جَنہين (ʤənhen)جي (ʤe)جيڪي (ʤeke)
جَنِ (ʤənɪ)جيڪَڏَہِن (ʤekəɗəhɪn)جاٺو (ʤɑʈʰo)
جاھِلُ (ʤɑhɪlʊ)جُدا (ʤʊd̪ɑ)جَديِدُ (ʤəd̪yɪd̪ʊ)
جَڏو (ʤəɗo)جَلدُ (ʤəld̪ʊ)جَھٽِ (ʤəhʈɪ)
جَھجھو (ʤəhʤho)جَھلَ (ʤəhlə)جُڙَڻُ (ʤʊɽəɳʊ)
جَڳَڻُ (ʤəɠəɳʊ)جَھرَڻُ (ʤəhrəɳʊ)جُھڪَڻُ (ʤʊhkəɳʊ)
جھوُلَڻُ (ʤhvʊləɳʊ)جاتِ (ʤɑt̪ɪ)جاترِا (ʤɑt̪rɪɑ)
جاچَ (ʤɑʧə)جادوُ (ʤɑd̪vʊ)جادوُگَرُ (ʤɑd̪vʊgərʊ)
جاسوُسُ (ʤɑsvʊsʊ)جاکوڙَ (ʤɑkʰoɽə)جاگيِرَ (ʤɑgyɪrə)
جانِ (ʤɑnɪ)جانِبُ (ʤɑnɪbʊ)جاءِ (ʤɑʔɪ)
جائِدادَ (ʤɑʔɪd̪ɑd̪ə)جُٺِ (ʤʊʈʰɪ)جُجِڪيِ (ʤʊʤɪkyɪ)
جَرُ (ʤərʊ)جَڙَ (ʤəɽə)جِسمُ (ʤɪsmʊ)
جَفا (ʤəfɑ)جِگَرُ (ʤɪgərʊ)جَڳُ (ʤəɠʊ)
جُڳُ (ʤʊɠʊ)جَلادُ (ʤəlɑd̪ʊ)جَلالُ (ʤəlɑlʊ)
جُلدُ (ʤʊld̪ʊ)جَلوو (ʤəlvo)جَمالُ (ʤəmɑlʊ)
جُمعو (ʤʊmæo)جُملو (ʤʊmlo)جَنابُ (ʤənɑbʊ)
جِندُ (ʤɪnd̪ʊ)جِنسَ (ʤɪnsə)جَنَمُ (ʤənəmʊ)
جوڀَنُ (ʤobʰənʊ)جوتِ (ʤot̪ɪ)جوڙُ (ʤoɽʊ)
جوڙو (ʤoɽo)جوشُ (ʤoʃʊ)جِھادُ (ʤɪhɑd̪ʊ)
جَھازُ (ʤəhɑzʊ)جَھانُ (ʤəhɑnʊ)جَھَنَمُ (ʤəhənəmʊ)
جيلُ (ʤelʊ)جھاٻو (ʤhɑɓo)جھاڙُ (ʤhɑɽʊ)
جھالَرِ (ʤhɑlərɪ)جھالوُ (ʤhɑlvʊ)جُھڙُ (ʤʊhɽʊ)
جَھڳِڙو (ʤəhɠɪɽo)جَھڳِمَڳِ (ʤəhɠɪməɠɪ)جِھليِ (ʤɪhlyɪ)
جَھنگُ (ʤəhngʊ)جھوُٽو (ʤhvʊʈo)جھوليِ (ʤholyɪ)
جھوُمَڪُ (ʤhvʊməkʊ)جھيڙو (ʤheɽo)جيئان (ʤeʔɑn)
جيتوڻي (ʤet̪oɳe)جيلانہِن (ʤelɑnhɪn)جيڪَرِ (ʤekərɪ)
جيڪَسِ (ʤekəsɪ)جَنَمُہ (ʤənəmʊh)جُوانئيِ جو) پُورُ) (ʤʊvɑnʔyɪ ʤo purʊ)
ج (ʤ)جُہ (ʤʊh)جابانُ (ʤɑbɑnʊ)
جابِرانو (ʤɑbɪrɑno)جابِلُو (ʤɑbɪlu)جاتِرا (ʤɑt̪ɪrɑ)
جاتَڪُ (ʤɑt̪əkʊ)جاٿان (ʤɑt̪ʰɑn)جاٽَ (ʤɑʈə)
جاٽَ (ʤɑʈə)جاثِيَه (ʤɑsyəh)جاپُ (ʤɑpʊ)
جاجِڪُ (ʤɑʤɪkʊ)جاچِڻُ (ʤɑʧɪɳʊ)جادَ (ʤɑd̪ə)
جادُو (ʤɑd̪u)جاڏانهُن،جاڏَنهِين،جاڏَنهُن،جاڏانهون (ʤɑɗɑnhʊn, ʤɑɗənhin, ʤɑɗənhʊn, ʤɑɗɑnhon)جاڏو (ʤɑɗo)
جاذِبُ (ʤɑZɪbʊ)جارَ (ʤɑrə)جارُ (ʤɑrʊ)
جارِکَ (ʤɑrɪkʰə)جارَڻُ (ʤɑrəɳʊ)جاريِ (ʤɑryɪ)
جاريِ (ʤɑryɪ)جاڙَ (ʤɑɽə)جاڙو (ʤɑɽo)
جاسُوسُ (ʤɑsusʊ)جاسيِن (ʤɑsyɪn)جافَرُ (ʤɑfərʊ)
جاڪَرُ (ʤɑkərʊ)جاکَ (ʤɑkʰə)جاگِريِ (ʤɑgɪryɪ)
جاگِيرَ (ʤɑgirə)جاڳَرُ (ʤɑɠərʊ)جاڳوٽو (ʤɑɠoʈo)
جاڳَههَ (ʤɑɠəhhə)جالَ (ʤɑlə)جالَ (ʤɑlə)
جالَنگُ (ʤɑləngʊ)جالَڻُ (ʤɑləɳʊ)جامَ (ʤɑmə)
جام (ʤɑm)جامِرُ (ʤɑmɪrʊ)جامِڪِيِ (ʤɑmɪkyɪ)
جامَعْ (ʤɑməæ)جامو (ʤɑmo)جاميِرُ (ʤɑmyɪrʊ)
جان (ʤɑn)جانارُ (ʤɑnɑrʊ)جانڊَهِه (ʤɑnɖəhɪh)
جانڪَڻُ (ʤɑnkəɳʊ)جانمَردُ (ʤɑnmərd̪ʊ)جانو (ʤɑno)
جانوِتِريِ (ʤɑnvɪt̪ɪryɪ)جانِوَرُ (ʤɑnɪvərʊ)جانئون تانئون (ʤɑnʔon t̪ɑnʔon)
جانِيِ (ʤɑnyɪ)جاڻِ (ʤɑɳɪ)جاواڪرڻ (ʤɑvɑkrɳ)
جاهِلُ (ʤɑhɪlʊ)جائُتِريِ (ʤɑʔʊt̪ɪryɪ)جائِزُ،جائِدو (ʤɑʔɪzʊ, ʤɑʔɪd̪o)
جائو (ʤɑʔo)جائُو (ʤɑʔu)جائِيِ (ʤɑʔyɪ)
جَبابُ (ʤəbɑbʊ)جَباتُ (ʤəbɑt̪ʊ)جَبارُ (ʤəbɑrʊ)
جُبو (ʤʊbo)جِبيِنَ (ʤɪbyɪnə)جَتِڪو (ʤət̪ɪko)
جَتُ (ʤət̪ʊ)جُتُ (ʤʊt̪ʊ)جِتِ (ʤɪt̪ɪ)
جَتائِڻُ (ʤət̪ɑʔɪɳʊ)جَتَنُ (ʤət̪ənʊ)جُتو (ʤʊt̪o)
جُتِيِ (ʤʊt̪yɪ)جِٿَهيِن،جِٿِ (ʤɪt̪ʰəhyɪn, ʤɪt̪ʰɪ)جَٿو (ʤət̪ʰo)
جَٽا (ʤəʈɑ)جَٽَڻُ (ʤəʈəɳʊ)جُٽَڻَ (ʤʊʈəɳə)
جَٽو (ʤəʈo)جَٺَرُ (ʤəʈʰərʊ)جُثو (ʤʊso)
جَپُ (ʤəpʊ)جِجَ (ʤɪʤə)جَجارَ (ʤəʤɑrə)
جِجائُو (ʤɪʤɑʔu)جُجِڪِيِ (ʤʊʤɪkyɪ)جَجْمانُ (ʤəʤmɑnʊ)
جِجهو (ʤɪʤho)جُڃُ (ʤʊɲʊ)جَدْوارَ (ʤəd̪vɑrə)
جَدْوَلَ (ʤəd̪vələ)جَدِي (ʤəd̪i)جَدِي (ʤəd̪i)
جَدِيدُ (ʤəd̪id̪ʊ)جُڌَ (ʤʊd̪ʰə)جَڏالُ (ʤəɗɑlʊ)
جَڏَهاڪُرَ (ʤəɗəhɑkʊrə)جُذامُ (ʤʊZɑmʊ)جَذبُ (ʤəZbʊ)
جِرُ (ʤɪrʊ)جُراَتَ (ʤʊrət̪ə)جَراحُ (ʤərɑhʊ)
جَراحِيِ (ʤərɑhyɪ)جَرُڦُلُ (ʤərʊpʰʊlʊ)جَرْڪَڻُ (ʤərkəɳʊ)
جَرَڻُ (ʤərəɳʊ)جُرو (ʤʊro)جُرِئَتَ (ʤʊrɪʔət̪ə)
جَرِي (ʤəri)جِرْيانُ (ʤɪryɑnʊ)جِريبُ (ʤɪrebʊ)
جَرِيدو (ʤərid̪o)جِرين (ʤɪren)جَڙَڻُ (ʤəɽəɳʊ)
جُزُ (ʤʊzʊ)جَزا (ʤəzɑ)جَزْمَ (ʤəzmə)
جَزِيرو (ʤəziro)ْجَزيَهه (ʤəzyəhh)جَسُ (ʤəsʊ)
جِسْتُ (ʤɪst̪ʊ)جَسَنُ (ʤəsənʊ)جَسَولَ (ʤəsəolə)
جَشَنُ (ʤəʃənʊ)جَعْفَرُ (ʤəæfərʊ)جَعْفِريِ (ʤəæfɪryɪ)
جَعَل سازُ (ʤəæəl sɑzʊ)جُغْرافِيَه (ʤʊɣrɑfyəh)جِڪَ (ʤɪkə)
جَڪُ (ʤəkʊ)جَڪِرِجَڻُ (ʤəkɪrɪʤəɳʊ)جَڪو (ʤəko)
جُکائِڻُ (ʤʊkʰɑʔɪɳʊ)جَکَڻُ (ʤəkʰəɳʊ)جَگيِرَ (ʤəgyɪrə)
جُڳائِڻُ (ʤʊɠɑʔɪɳʊ)جُڳِتِ (ʤʊɠɪt̪ɪ)جَڳَننْاٿِيِ (ʤəɠənnɑt̪ʰyɪ)
جَڳَههَ (ʤəɠəhhə)جَلُ (ʤəlʊ)جُلابُ (ʤʊlɑbʊ)
جَلان (ʤəlɑn)جِلاوَطَنُ (ʤɪlɑvət̪ənʊ)جَلائِڻُ (ʤəlɑʔɪɳʊ)
جَلْدُ (ʤəld̪ʊ)جُلْدُ (ʤʊld̪ʊ)جَلسو (ʤəlso)
جَلْغُوزو (ʤəlɣuzo)جَلَندَرُ (ʤələnd̪ərʊ)جَلڻِيِ، جَلَڻُ (ʤəlɳyɪ, ʤələɳʊ)
جُلُوسُ (ʤʊlusʊ)جَلْوو (ʤəlvo)جُلِههَ (ʤʊlɪhhə)
جَلِيِ (ʤəlyɪ)جَليِبُ (ʤəlyɪbʊ)جِليبُ (ʤɪlebʊ)
جِليبِيِ (ʤɪlebyɪ)جَلِيلُ (ʤəlilʊ)جَمُ (ʤəmʊ)
جِمَ (ʤɪmə)جَمادي اَلاْوَل (ʤəmɑd̪e əɑvəl)جَماديِ اُلْثّانِيِ (ʤəmɑd̪yɪ ʊlssɑnyɪ)
جَمازُ (ʤəmɑzʊ)جَماعُ (ʤəmɑæʊ)جَماعَتَ (ʤəmɑæət̪ə)
جَمالِگهوٽو (ʤəmɑlɪghoʈo)جَمْچَ (ʤəmʧə)جَمْدَرُ (ʤəmd̪ərʊ)
جَمَعُ (ʤəməæʊ)جَمْعِيَتَ (ʤəmæyət̪ə)جُمْلو (ʤʊmlo)
جَمِنِيِ (ʤəmɪnyɪ)جَمۡهُورُ (ʤəmhurʊ)جَنُ (ʤənʊ)
جِنُ (ʤɪnʊ)جَنازو (ʤənɑzo)جَناخَ (ʤənɑxə)
جَناوَرُ (ʤənɑvərʊ)جِنبَ (ʤɪnbə)جُنبَشِ (ʤʊnbəʃɪ)
جُنۡبَڻُ (ʤʊnbəɳʊ)جَنبُو (ʤənbu)جُنبو (ʤʊnbo)
جَنبُورو (ʤənburo)جَنبِيلَ (ʤənbilə)جِنَتيِ (ʤɪnət̪yɪ)
جَنْتَرُ (ʤənt̪ərʊ)جَنْتَرُمَنْتَرُ (ʤənt̪ərʊmənt̪ərʊ)جَنۡپَرُ (ʤənpərʊ)
جَنجالُ،جَنجارُ (ʤənʤɑlʊ, ʤənʤɑrʊ)جِندِ (ʤɪnd̪ɪ)جِندا (ʤɪnd̪ɑ)
جِندُ بيدَ سْتَرِ (ʤɪnd̪ʊ bed̪ə st̪ərɪ)جَنڊُ (ʤənɖʊ)جُنڊا (ʤʊnɖɑ)
جَنڊو (ʤənɖo)جَنڊيِ (ʤənɖyɪ)جِنْسَ (ʤɪnsə)
جِنْسارُ (ʤɪnsɑrʊ)جِنْطِيانا (ʤɪnt̪yɑnɑ)جَنگِ (ʤəngɪ)
جُنگُ (ʤʊngʊ)جَنگَمُ (ʤəngəmʊ)جَنگِيِ گُلُ (ʤəngyɪ gʊlʊ)
جَنَنِيِ (ʤənənyɪ)جَنُوبِيِ (ʤənubyɪ)جَنُونِيِ (ʤənunyɪ)
جَنُوئِيِ (ʤənuʔyɪ)جَنهِن (ʤənhɪn)جُون، جُنَئ (ʤun, ʤʊnəʔ)
جَڻِٻَچِي (ʤəɳɪɓəʧi)جَڻْيو (ʤəɳyo)جَؤ (ʤəʔu)
جُوئا (ʤuʔɑ)جَوَابُ (ʤəvαbʊ)جُوالُ (ʤʊvɑlʊ)
جُوالا (ʤʊvɑlɑ)جَوالو (ʤəvɑlo)جُوانُ (ʤʊvɑnʊ)
جَواهِرُ (ʤəvɑhɪrʊ)جوتَشُ (ʤot̪əʃʊ)جُوٿُ (ʤut̪ʰʊ)
جوٽَ (ʤoʈə)جوٽِياڪُ (ʤoʈyɑkʊ)جُوٺُ (ʤuʈʰʊ)
جُوٺِ (ʤuʈʰɪ)جوپُ (ʤopʊ)جُودُ (ʤud̪ʊ)
جُودانو (ʤud̪ɑno)جودُ (ʤod̪ʊ)جُودُ (ʤud̪ʊ)
جوڌو (ʤod̪ʰo)جَوْرُ (ʤəorʊ)جورابُ (ʤorɑbʊ)
جورو،جوراڻو (ʤoro, ʤorɑɳo)جورو (ʤoro)جَوِڙا (ʤəvɪɽɑ)
جوڙِڻِي (ʤoɽɪɳi)جُوڙو (ʤuɽo)جُوڙيِ (ʤuɽyɪ)
جَوزا (ʤəozɑ)جوسِيِ (ʤosyɪ)جُوعُ (ʤuæʊ)
جُوفو (ʤufo)جوڪو (ʤoko)جَوْکارِ (ʤəokʰɑrɪ)
جوکَمُ (ʤokʰəmʊ)جوکَڻُ (ʤokʰəɳʊ)جُوکو (ʤukʰo)
جوگِيرِجَڻُ (ʤogirɪʤəɳʊ)جوڳَ (ʤoɠə)جوڳِرِجَڻُ (ʤoɠɪrɪʤəɳʊ)
جوڳِڙْيو (ʤoɠɪɽyo)جَوْلانُ (ʤəolɑnʊ)جولاهو (ʤolɑho)
جولو (ʤolo)جُون (ʤun)جُون (ʤun)
جُوڻِ (ʤuɳɪ)جُوڻِ (ʤuɳɪ)جُوهَه (ʤuhəh)
جوهَرُ (ʤohərʊ)جوهَڻُ (ʤohəɳʊ)جُوهو (ʤuho)
جوءِ (ʤoʔɪ)جُوءِ (ʤuʔɪ)جَئيِ (ʤəʔyɪ)
جِئاپو (ʤɪʔɑpo)جِئان (ʤɪʔɑn)جِئَندِڙو (ʤɪʔənd̪ɪɽo)
جِئَن (ʤɪʔən)جُئيِ (ʤʊʔyɪ)جِئَڻُ (ʤɪʔəɳʊ)
جِياپو (ʤyɑpo)جِيان (ʤyɑn)جِيتَ (ʤit̪ə)
جِيتُ (ʤit̪ʊ)جيتونئِين،جيتوڙِين،جيتانِئين (ʤet̪onʔin, ʤet̪oɽin, ʤet̪ɑnɪʔen)جيتِرو (ʤet̪ɪro)
جيْتِسِريِ (ʤet̪ɪsɪryɪ)جيِتَڻُ (ʤyɪt̪əɳʊ)جيِجَلِ،جيِجان،جيِجا (ʤyɪʤəlɪ, ʤyɪʤɑn, ʤyɪʤɑ)
جَيْجاوَنتِيِ (ʤəeʤɑvənt̪yɪ)جيڏَهُون،جيڏَهون،جيڏَهُن، راڳِڻِيِ (ʤeɗəhun, ʤeɗəhon, ʤeɗəhʊn, rɑɠɪɳyɪ)جيڏو (ʤeɗo)
جيرانڊيِ (ʤerɑnɖyɪ)جيِرائِڻُ (ʤyɪrɑʔɪɳʊ)جيرو (ʤero)
جيِرو (ʤyɪro)جِيسُ (ʤisʊ)جيسِتوئيِن،جيسِتوڙِين،جيسِتائيِن (ʤesɪt̪oʔyɪn, ʤesɪt̪oɽin, ʤesɪt̪ɑʔyɪn)
جيِفو (ʤyɪfo)جيڪَڏَهِين (ʤekəɗəhin)جيڪُسِ (ʤekʊsɪ)
جيِلُ (ʤyɪlʊ)جيلانهيِن (ʤelɑnhyɪn)جِيورَڻُ (ʤyorəɳʊ)
جيهو (ʤeho)جيءَ (ʤeʔə)جِيءُ (ʤiʔʊ)
جِيئان (ʤiʔɑn)جيِئَڏُ (ʤyɪʔəɗʊ)جِيئَن (ʤiʔən)
جِيئَڻُ (ʤiʔəɳʊ)